Gürcistan'da "Gelişmekte Olan Pazarlarda Yeşil Tahvil Fırsatları" Paneli Gerçekleşti

NBG-National Bank of Georgia ve IFC tarafından Gürcistan'da düzenlenen Sürdürülebilir Finans Çalıştayında “Gelişmekte Olan Pazarlarda Yeşil Tahvil Fırsatları” isimli panelde Escarus Genel Müdürü Hülya Kurt TSKB'nin sürdürülebilir finans ve yeşil tahvil deneyimlerini paylaştı.
05.10.2018