Enerji Yönetim Sistemi

Enerji yönetim sistemi, enerji verimliliğini sürekli geliştiren, enerji maliyetlerini, tüketimlerini ve CO2 emisyonunu azaltan bir araçtır. Enerji yönetim sisteminin kurulmasıyla, şirketler günümüzün ekonomik ve çevresel gerekliliklerini yerine getirmiş olup, sektöründe rekabet avantajı sağlamış olacaklardır. Sürdürülebilir enerji sistemi ise; yerel kaynakları ve şebekeleri etkin olarak kullanan, gider bakımından etkin, güvenilir ve çevre dostu enerji sistemi olarak ele alınabilir.

Escarus olarak müşterilerimize en uygun ve en yapısal çözümlerle etkin bir enerji yönetim sistemi (EnMS - Energy Management System) oluşturulmasında destek veriyoruz. Enerji yönetim sisteminin kuruluşlarda ve sanayide etkin olarak yönetilmesi kullanılan enerji tüketimini %20 oranına kadar azaltmaya imkân sağlar.

Enerji yönetim sistemi dünya da artan bir öneme sahip hale gelmiştir. Çoğu kuruluş, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji talebini yönetebilmek için tesislerinde yapılandırılmış ve sistematik süreçlere acil ihtiyaç duymaktadır. Enerji yönetim sistemi kuruluşun tüm alanlarını etkiler. Enerji yönetim sistemi ile şirket enerji politikası oluşturacak ve organizasyonel, operasyonel yapısını kurabilecektir. Escarus bütünsel yaklaşımı ile işletmelerde enerji yönetim sisteminin yayılmasına yardımcı olmaktadır. Uluslararası ISO 50001 standardında, kuruluşların mevcut organizasyonel yapısını ve hedeflerini hesaba katarak, çalışanlar ile birlikte, şirkete özgü çözümler geliştirerek enerji yönetim sistemi yapısı kurar. Sistem çalışmasının aşamaları;

  • Kuruluşun mevcut enerji yönetim sisteminin analiz edilip değerlendirilmesi,
  • Zaman çizelgesi ve çalışma programının hazırlanması,
  • ISO 50001 ile uyumlu belgelendirme, kuruluşun enerji verilerine şeffaflık kazandırarak, mevcut sistemin izlemesinin ve denetiminin yapılmasının yanı sıra, enerji kazançlarını tanımlayarak ve değerlendirerek, setifikasyona uyum desteği verilmesi,
  • Belgelendirme aşamasında destek sağlamasıdır.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla