Firma Analizi

Escarus’un sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmetleri, bir firmanın mevcut yapısına ve ihtiyaçlarına uygun olarak, ilk adımdan son adıma kadar her alanı kapsayıcı ve her kuruma özel bir süreç olarak tasarlanmaktadır. Bu sürecin ilk adımı olan firma analizi, firmanın mevcut durumunun firmanın hedef ve istekleri doğrultusunda değerlendirilmesi ve boşluk analizi çalışması gerçekleştirilmesidir

Bir firmanın kurumsal hedeflerine ulaşabilmesi için kapsamlı bir stratejik plan geliştirmesi gerekmekte ve bu stratejik planı tanımlayabilmek için de firmanın mevcut durumunun organizasyon, süreç ve sistemler gibi detaylarda incelenmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir. Escarus olarak gerçekleştirdiğimiz kapsamlı boşluk analizi çalışması ile firmanın gelişmesi için gereken ihtiyaç alanlarını tanımlanmaktayız.

Stratejik, operasyonel ve/veya organizasyonel düzeyde gerçekleştirilebilen boşluk analizi ile şirketin hedefleri doğrultusunda kapsamlı incelemeler yapılarak hedeflenen durum ile mevcut durum arasındaki farklar raporlanır ve eksikliklerin iyileştirilmesi için yöntem ve yaklaşımlar belirlenir. Ayrıca, boşluk analizinde kurumsal performansı detaylandırmak için müşteri ve tüketici geri bildirimleri ile çalışan yorumları gibi birden çok bilgi kaynağı kullanılabilmektedir.

Proje Direktörü AYŞE ECE SEVİN MAİL GÖNDER
Uzmana Sor

İLETİŞİM FORMU×

Ad Soyad *

Email *

Mesaj *

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla