İnovasyon

Müşterilerimizin inovasyon stratejilerini ve operasyonlarını daha etkin yönetmesini ve farklı alanlardaki inovatif ürün ve hizmetlerini artırmasını sağlayan çözümler sunuyoruz. İnovasyon yönetimi alanındaki bütünsel yaklaşımımız ile inovasyon stratejilerinin belirlenmesini, inovasyon operasyonlarının verimliliğinin artırılmasını sağlayacak çözümler geliştiriyoruz.

Müşterilerimizin fırsatları yakalayacak ve pazar payını artıracak şekilde iç ve dış faktörlerle birlikte etkileyen bir faaliyet olarak inovasyonun yönetimi sırasında karşılaştıkları zorluklara inovasyon yapısını uçtan uca değerlendirerek çözümler geliştiriyoruz. Sadece yeni ürün geliştirmeyi değil operasyonel iyileştirme ve maliyet optimizasyonu da içeren inovasyon kaynaklı gelirlerin artırılması ve inovasyonun kurum içinde sistematik bir şekilde yönetilmesi ve takip edilmesi konularında müşterilerimizin uzun vadeli başarı ve performansları için katkı sağlıyoruz.

İnovasyonu teşvik eden ve yöneten bir sistem kuran şirketlerin ürün ve hizmetlerini daha üstün özelliklerde geliştirme, üretme ve pazarlama şansına sahip olmasından hareketle, inovasyona ait süreçler, insan kaynağı ve teknolojik altyapıyı kapsamlı olarak analiz ederek müşterilerimize en uygun çözümleri geliştiriyoruz.

İnovasyonun farklı alanlarında ve platformlarında geliştirilmiş entegre yaklaşımlar ve global iyi uygulama örnekleri ile müşterilerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki ihtiyaçlarına en uygun sürdürülebilirlik ve yenilikçilik odaklı ürün ve hizmet geliştirilmesi odaklı çözümler sunuyoruz.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla