Kaynak Verimliliği

Müşterilerimizin kaynaklarını ve operasyonlarını daha verimli yönetmesini ve farklı alanlardaki maliyetlerini azaltmasını sağlayan çözümler sunuyoruz. Kaynak verimliliği alanındaki bütünsel yaklaşımımız ile enerji ihtiyaçlarının azaltmasını, geri dönüşümün artırılmasını ve atıkların azaltılmasını sağlayacak verimlilik artırıcı çözümler geliştiriyoruz.

Müşterilerimizin enerji ve malzeme kaynaklarını yönetimi sırasında karşılaştıkları zorlukları operasyonlarını uçtan uca değerlendirerek kaynak verimliliği kapsamındaki risklerin belirlenmesi, buna bağlı stratejilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sistematik bir şekilde yönetilmesi ve takip edilmesi konularında müşterilerimizin uzun vadeli başarı ve performansları için katkı sağlıyoruz.

Kaynak verimliliği alanında farklı platformlarda geliştirilmiş yaklaşımlar ve global iyi uygulama örnekleri ile müşterilerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki ihtiyaçlarına uygun ve verimlilik artışını destekleyecek en doğru çözümleri sunuyoruz.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla