Kıyaslama Çalışmaları

Escarus’un sektör deneyimi ve kullanmakta olduğu analitik araçlarla şirketinizin performansı sektördeki iyi uygulamalar, uluslararası standartlar ve örnekler ile karşılaştırılarak kıyaslama (benchmarking) oluşturulmakta ve buna bağlı bir sürdürülebilirlik stratejisi yol haritası şekillendirilmektedir.

Escarus olarak sunduğumuz kapsamlı kıyaslama çalışmaları ile şirketlerin iyileştirme alanlarının tespit edilmesini ve şirketin tüm birimlerinin kilit performans göstergelerinin faaliyet gösterdiği sektördeki global ve yerel rakipleri ile kıyaslanmasını amaçlanmaktayız. Bu çalışma kapsamında, karlılık, verimlilik, kalite ve insan kaynakları gibi pek çok kritik performans göstergesinde iyileştirmelerin tanımlanması hedeflenmektedir.

Şirketler sektörlerindeki diğer şirketler tarafından başarı ile uygulanan süreç, sistem ve araçları öğrenerek bunları kendi organizasyon ve operasyonlarına uyarlayarak gelişimini sağlamaktadır. Escarus olarak gerçekleştirileceğimiz kıyaslama çalışmaları ile şirketin eksikliklerinin tespit edilmesi ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi, verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve kalitenin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Proje Direktörü AYŞE ECE SEVİN MAİL GÖNDER
Uzmana Sor

İLETİŞİM FORMU×

Ad Soyad *

Email *

Mesaj *

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla