Raporlama

Bir kurumda sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması ve sürdürülebilirlik yapısının yerleştirilmesinden sonra, bu oluşumun sağlıklı işleyişini sağlamak için gerekli olan adım, raporlamadır. Süreç kapsamında yapılan periyodik raporlama, hem kurum içinde bilgi akışı ve bilgi birikiminin transferini sağlar hem de kurumun bütün paydaşlarıyla sağlıklı iletişimini destekler.

Şirketler, artık sadece finansal verilerini paylaştıkları faaliyet ve mali rapor yayınlamanın yanı sıra, çevresel ve sosyal sorumluluk alanında yaptıkları çalışmaları da paydaşlarıyla paylaşmak amacıyla sürdürülebilirlik raporu ya da kurumsal sosyal sorumluluk raporu adı verilen raporlar yayınlamaktadır. Sürdürülebilirlik raporlaması, dünya çapında farklı uygulama metotlarıyla vücut bulan bir uygulama olmakla birlikte, uluslararası arenada bu alanda en çok kabul gören metodoloji, Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative, GRI) Standards Raporlama metodolojisidir.

Bir GRI Gold Community üyesi olan Escarus, GRI Standartları kapsamında

  • Kurum içinde önceliklerin belirlenmesi
  • Öncelik matrisinin oluşturulması
  • Sürdürülebilirlik raporu hazırlanması alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

CDP Raporlaması: Carbon Disclosure Project (CDP), şirketlerin gönüllülük esasıyla faaliyetleri ve enerji tüketimleri nedeniyle sebep oldukları karbon emisyon miktarlarını raporladıkları bir girişimdir. Uluslararası bir kuruluş olan CDP’ye yapılan senelik raporlama kapsamında, şirketlerin iklim değişikliği ile ilgili faaliyetleri, emisyon azaltıcı ve verimlilik artıcı uygulamaları kamuya açık olarak raporlanmaktadır. Escarus, ilk kez CDP raporlaması yapmayı planlayan şirketlere, şirketlerin var olan faaliyetleri, hedefleri ve stratejileri kapsamında yol göstererek raporlama danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

Entegre Raporlama: Şirketlerin ne yaptığının yanı sıra gelecekte ne yapacakları, nasıl bir strateji, yapılanma, insan kaynağı özetle ne tür iş planlarıyla yollarına ilerleyeceğini başta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşlar bilmek istiyor dolayısıyla Yeni nesil raporlama trendi olarak da adlandırılan entegre raporlama (Integrated Reporting, IR), şirketin var olan faaliyet ve stratejilerini, geleceğe yönelik bir bakış açısıyla yorumlamasını, bu kapsamda faaliyetlerinin sermaye çıktılarının girdilerle değerlendirilmesini sağlayan bir raporlama yaklaşımıdır. Avrupa, Latin Amerika ve Güney Afrika gibi farklı bölgelerde uygulamaları başlamış olan Entegre Raporlama’nın gelecekte hızlanarak artması beklenmektedir.

Escarus, entegre rapor konusunda kurum içi stratejinin hazırlanması ve raporlama danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Yönetici MELİS BİTLİS MAİL GÖNDER
Uzmana Sor

İLETİŞİM FORMU×

Ad Soyad *

Email *

Mesaj *

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla