Strateji Geliştirme

Her kurumu sürdürülebilirlik konusunda aksiyon almaya iten farklı gereklilikler, beklentiler veya hedefler bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik stratejisi kurgularken bu parametreler büyük önem arz etmektedir.

Escarus olarak rekabet koşulları, müşteri beklentileri, yatırımcı isteklerini sürekli dikkate alarak sürdürülebilirlik stratejisi danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. Bu hizmeti sunarken müşterimizin içinde bulunduğu sektörün dinamiklerini, rekabet analizlerini ve global uygulamaları dikkate alıyoruz.

Şirketin mevcut durumda hangi seviyede olduğu boşluk analizi çalışmasıyla saptandıktan sonra “nereye ulaşmak istediği” ve bulunduğu noktayla hedefin arasındaki farkın stratejik plana yansıtılmasına odaklanıyoruz.

Strateji geliştirme, koşulların hızlı değiştiği günümüz şartlarında şirketlerin hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirilmesini, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilerek hedefe doğru gidilip gidilmediğinin belirlenmesini sağlayan bir yönetim sürecidir.

Escarus olarak sürdürülebilirlik stratejisi geliştirme hizmetimiz kapsamında, şirketlerin misyon ve vizyonlarını değerlendirerek sürdürülebilirlik stratejilerinin detaylandırılmasını hedeflemekteyiz. Ortaya çıkan sürdürülebilirlik stratejisi yol haritası ile birlikte aksiyon planlarının oluşturulması ve kilit performans göstergelerinin tanımlanmasını amaçlamaktayız.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla