"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Projesi"

T.C. Kalkınma Bakanlığı'nın "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Projesi" Escarus - Tskb Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. tarafından 27 Şubat 2017 tarihinde başlatılmıştır.
31.03.2017

Bilindiği üzere, küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmanın gündemini belirleyen "Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)" isimli belge 25-27 Eylül 2015'te düzenlenen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul edilmiştir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında 2030 yılına kadar erişilmek üzere 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (Sustainable Development Goals–SDG) ve 169 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi belirlenmiştir. 2030 Gündemine ve ülkemizin bu konuda yürüttüğü çalışmalara ilişkin detaylı bilgi www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Söz konusu proje ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedefleri kapsamında ülkemizin mevcut durumunun ortaya konulması ve neticede bu hedeflerden ülkemizin politika ve öncelikleriyle örtüşenler ile ülkemizde hedefler bağlamında politika, proje ve gösterge eksikliğinin olduğu alanların tespit edilmesi ve politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın sürdürülebilirlik alanında danışmanlık hizmeti sunan iştiraki olan Escarus - TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu proje ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedefleri kapsamında ülkemizin mevcut durumunun ortaya konulması ve neticede bu hedeflerden ülkemizin politika ve öncelikleriyle örtüşenler ile ülkemizde hedefler bağlamında politika, proje ve gösterge eksikliğinin olduğu alanların tespit edilmesi ve politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin süresi altı ay olup, proje kapsamında yuvarlak masa toplantıları ve kurum ile kuruluşların ziyaretleri ile SDG'ler konusundaki mevcut duruma ilişkin ilgili paydaşların bilgi ve görüşlerinin alınması planlanmıştır. Projede katkı vermesi beklenen kurum ve kuruluşlardan birer temas noktası belirlemeleri talep edilmiş, projeye ilişkin olabilecek her türlü soru ve önerilerin alınabilmesi için sdg@kalkinma.gov.tr ve escarus-sdg@tskb.com.tr e-posta adresleri kullanıma açılmıştır.