Sürdürülebilirlik Yönetişimi

Escarus olarak verdiğimiz sürdürülebilirlik temalı danışmanlık hizmetlerinde en önemli aşamalardan biri “sürdürülebilirliğin yönetişimi” adımıdır. Sürdürülebilirliğin yönetişiminin “nasıl”, “hangi yapıyla”, “hangi insan gücü ve iç kapasiteyle” yapılacağının kurumun misyonu ve politikalarıyla yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.

Bir kurumun sürdürülebilirlik konunda yapılanma ihtiyacı müşterilerden gelen talepler, rekabet koşulları, yatırımcı beklentileri veya regülasyon değişikliğinden ve yeni uygulamalardan kaynaklanabilir.

Escarus olarak sürdürülebilirliğin yönetişiminde her kurumun mevcut ve gelecekteki dinamiklerini dikkate alarak farklı çözümler sunuyoruz. Verdiğimiz danışmanlıkla sürdürülebilirlik konusunu daha da ileriye taşıyacağından emin olacağımız yapısal, iş ve ilişki süreçleri tanımlanmış, strateji ile senkronize yürüyen yapılar inşa ediyoruz.

Escarus olarak sunduğumuz sürdürebilirlik yönetişimi hizmetleri kapsamında sürdürülebilirlik yönetim yapısının ve organizasyonun belirlenmesi ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerinin tanımlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, şirket politikaların ve kontrol mekanizmalarının belirlenmesi ve periyodik olarak risklerin, bulguların ve yeni yönetmeliklerin iletişiminin sağlanması ve yönetilmesi hedeflenmektedir.

Sürdürülebilirliğin yönetişiminde sektörel ve kurumsal öncelikleri dikkate alarak her kuruma özel ve işlevsel yapılar kurmaktayız.

Proje Direktörü AYŞE ECE SEVİN MAİL GÖNDER
Uzmana Sor

İLETİŞİM FORMU×

Ad Soyad *

Email *

Mesaj *

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla