"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Projesi" Yuvarlak Masa Toplantıları

T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2017 tarihinde başlatılan ve Escarus - TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Projesi" kapsamında 2, 3, ve 4 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da, 8, 9, ve 10 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da Yuvarlak Masa Toplantıları gerçekleştirilmiştir.
15.05.2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2017 tarihinde başlatılan ve Escarus - TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Projesi" kapsamında 2, 3, ve 4 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da, 8, 9, ve 10 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da Yuvarlak Masa Toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu proje ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedefleri kapsamında ülkemizin mevcut durumunun ortaya konulması ve neticede bu hedeflerden ülkemizin politika ve öncelikleriyle örtüşenler ile ülkemizde hedefler bağlamında politika, proje ve gösterge eksikliğinin olduğu alanların tespit edilmesi ve politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantıları ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Türkiye’deki kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelmiş ve ülkemizde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında gerçekleştirdikleri projelerini, konu ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşmıştır. 

2, 3, ve 4 Mayıs 2017, İstanbul


8, 9, ve 10 Mayıs 2017, Ankara