Uygulama

Sürdürülebilirlik danışmanlığında yapılan boşluk analizleri, karşılaştırma çalışmaları ve oluşan aksiyon planı sonrasında gelinen nokta, konunun o kuruma nasıl uygulanacağıdır. Yapılacak uygulamanın kurumda kolaylıkla kabul edilebilecek ve mevcut sistem ile uyumlu çalışacak şekilde dizayn edilmesi de ayrıca çok önemlidir.

Escarus olarak sunduğumuz sürdürülebilirlik uygulama planı oluşturulması hizmeti, şirketlerin sürdürülebilirlik planını hayata geçirirken hangi yetkinliklere sahip olmaları gerektiği ve hangi kurum içi veya kurum dışı kaynakların bütçeleneceğini belirlemeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, oluşturulan plandaki kilit performans göstergelerin tespit edilmesini ve bunların kantitatif olarak nasıl yönetileceğini ve süreç boyunca hangi periyotlarda takip edileceğini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Escarus olarak danışmanlık desteği verdiğimiz kurumlarda bu konuları dikkate alarak kuruma özel uygulama çözümleri sunuyoruz. Çalışmalarımızı eğitim ve vaka çalışmaları ile de destekliyoruz.

Proje Direktörü AYŞE ECE SEVİN MAİL GÖNDER
Uzmana Sor

İLETİŞİM FORMU×

Ad Soyad *

Email *

Mesaj *

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla