Yalın Yönetim

Müşterilerimizin yalın yönetim alanındaki stratejilerinin belirlenmesini ve bu stratejilere uygun organizasyonun yapılandırılmasını ve süreçlerinin tanımlanmasını sağlayan çözümler sunuyoruz. Yalın yönetim alanındaki bütünsel yaklaşımımız ile üretim fazlası optimizasyonu, insan kaynağı verimliliği, stok optimizasyonu, operasyon ve süreçlerin yalınlaştırılmasını sağlayacak çözümler geliştiriyoruz.

Müşterilerimizin karşılaştıkları zorlukları operasyonlarını uçtan uca değerlendirerek yalın yönetim kapsamındaki yalın üretim teknikleri, israfı azaltma uygulamaları, stratejik yönetim prensipleri, değer zinciri analizi ile sürekli akış yaratma ve süreçlerin standartlaştırılması konularında müşterilerimizin uzun vadeli başarı ve performansları için katkı sağlıyoruz. Müşterilerimizin yalın yönetim uygulamaları ile operasyonel israflarını azaltıp, akış süresi optimizasyonu ile kazanılan değeri artırmak hedeflerine ulaşmalarında çözüm ortağı oluyoruz.

Yalın yönetim anlayışının hayata geçirilmesiyle müşterilerimiz kısa ve orta vadede stoklarını önemli ölçüde azaltarak bununla beraber kapasite kullanımını hızlıca artırarak karlılıklarını artırmaya, böylece operasyonlarını ve yatırımlarını daha etkin yönetmeye başlamaktadır.

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla