Escarus

Azerbaycan Global Enerji Şirketi – Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

Projenin amacı, kurumun iş, insanlar, sosyal yaşam ve çevre üzerindeki etkisini anlamasına yardımcı olmak ve bu etkileri olumlu etkilere dönüştürmek için stratejiler uygulamaktır. Kurum tüm faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olmasını sağlamak ve kurumsal yönetim yapısını bu ilkelere uygun olarak şekillendirmek için bir “Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi” projesi başlatmıştır. Proje kapsamında Escarus danışmanları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni, sürdürülebilirlik risklerini ve küresel sürdürülebilirlik eğilimlerini de dikkate alarak kurumun yeni bir iş modelini hayata geçirebilmesi için strateji ve politikaları geliştirmiştir.

Escarus bu yeni iş modeli için prosedürleri oluşturmuş ve gerekli belgeleri geliştirmiştir, sonrasında bahse konu prosedürler için rol ve sorumlulukları tanımlamıştır. Projede Escarus, bütünleşikbir bakış açısıyla merkezi bir veri toplama ve sürdürülebilirlik yönetim sistemi geliştirmiştir.

Proje kapsamında çalışanlar arasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve departmanların kapasitelerini geliştirmek için eğitim programları geliştirilmiştir. SKH haritalama analizi ve sürdürülebilirlik raporlaması ise projenin Escarus tarafından gerçekleştirilen son aşamalarıdır.

Kısacası Escarus, müşterisi olan global kuruma ve bağlı ortaklıklarına sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerin birleştirilmesini sağlayan ve APG’lerle yönetilen bütünleşik bir sistem sunmuştur.