Escarus

Haddecilik Firması – Operasyon ve Kaynak Verimliliği Projesi

Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, özellikle ekonomik dalgalanma dönemlerinde maliyetleri düşürmenin ve öngörülebilir kazançları artırmanın önemli bir yoludur. Özellikle demir, çelik ve haddecilik endüstrisindeki tesislerde enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmak için tesisler içinde saklı kalmış birçok fırsat mevcuttur.

Projenin kapsamı, madencilik, gemi yapımı, demiryolu ve otomotiv endüstrileri için çelik üreten öncü bir haddecilik şirketi için operasyonel ve kaynak verimliliği projesi olarak özetlenebilir.

Escarus, proje dahilinde firmanın kaynak verimliliği fırsatlarını belirlemesine, ekonomik olarak uygulanabilir projelere dönüştürmesine ve uzun vadeli yatırım programı geliştirmesine yardımcı olmuştur.

Proje boyunca Escarus teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları da hazırlamıştır. Müşterinin teknik personeli ile yakın bir işbirliği içinde çalışan Escarus danışmanları, şirket içinde öncelikli enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarını belirlemiştir. Escarus çalışmada imalat operasyonlarını modernleştirmeye, enerji verimliliği için kapasite yaratmaya ve proses ısısının alternatif şekilde kullanılmasına odaklanmıştır.