Escarus

Türkiye Kalkınma Bakanlığı – Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Projesi

Escarus, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi” kapsamında SKH’lerin uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin Kalkınma Bakanlığı’nın (mülga) desteklenmesine yönelik çalışmalarda lider ve tek danışman olarak görev almıştır.

 

  Escarus, tek danışman olarak yer aldığı proje dahilinde önceliklere, ihtiyaçlara ve kaynakların kullanılabilirliğine dayalı olarak mevcut durumu ve boşlukları özetleyen SKH raporları geliştirmiştir. Proje kapsamında aşağıdaki işler Escarus tarafından gerçekleştirilmiştir;

  • Ulusal hedefler ve göstergelerin ışığında öncelikli yerel SKH’lerin ve ilgili göstergelerin belirlenmesi,
  • SKH’ler hakkında ayrıntılı teknik tavsiye sağlanması,
  • SKH’lerle ilgili istişarelerde kamu yetkililerinin desteklenmesi,
  • Tüm SKH raporlarında yer alan eylem planı ve olgular dikkate alınarak bütünsel bir teknik inceleme sunulması.

  Projede Escarus, Türkiye’nin mevcut durumunu aşağıdaki başlıklar çerçevesinde değerlendirmiştir;

  • Politikalar ve stratejiler,
  • İlgili mevzuat,
  • Kurumsal çerçeve.

   Escarus, proje dahilinde birçok kalitatif ve kantitatif analiz gerçekleştirmiştir.

   • Masaüstü incelemesine dayalı belge ve envanter araştırmaları,
   • Yuvarlak masa toplantıları, bire bir görüşmeler, paydaş anketleri,
   • SKH’lere uygun yasal çerçevenin gözden geçirilmesi,
   • SKH’lerin birbirleriyle olan bağlantıları.

   Proje çıktıları Türkiye’nin 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’na girdi sağlamıştır.