Escarus

Doğru İnovasyon Stratejisi: Aşamalı veya Radikal İnovasyon

Paylaşım TarihiNisan 11, 2017

Yeni ürün veya hizmet geliştirme sürecinde şirketlerin karşısına çoğunlukla iki seçenek çıkıyor. Ya mevcut iş modeli ve mevcut teknolojiyi temel alarak ürün veya hizmet geliştirmek, ya da yeni bir iş modeli veya yeni bir teknoloji ile radikal bir yaklaşım izleyerek ürün veya hizmet oluşturmak.

Sırasıyla, aşamalı ve radikal inovasyon olarak tanımlanan bu kavramlar, şirketlerin inovasyon yolculuklarında iki önemli strateji seçeneği olarak ortaya çıkmaktadır.
Aşamalı inovasyon, mevcut pazarları, ürünleri veya hizmetleri baz alarak geliştirme veya iyileştirme fırsatları yaratmak olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, pazarda lider konumda olabilmek için, ürün veya hizmetin tasarımının yeni bir müşteri grubuna hitap etmesi ya da ürünün veya hizmetin daha kolay kullanılmasını sağlayarak ayırt edilebilmesi önem teşkil etmektedir.
İnovasyon stratejisinde bir başlangıç noktası olarak da görülen aşamalı inovasyon en hızlı ve kolay uygulanabilir inovasyon stratejisi olarak ön plana çıkmaktadır.
Aşamalı inovasyonun avantajları:
• Rekabete daha hızlı adaptasyon
• Fikirleri daha hızlı ticarileştirme
• Erişilebilir ve daha uygun fiyatlı ürün/hizmet
Bu avantajların yanında, rekabetin giderek zorlaştığı günümüz şartlarında küçük ve daha ihtiyatlı inovasyon çalışmalarının bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Gerçekten farklılaştırılmış ve geliştirilmiş bir ürün/hizmet yaratmanın zorluğu ile birlikte ‘Bu inovasyon gerçekten ne kadar farklı?’ sorusunu gündeme getirmektedir. Ayrıca, şirketler hiçbir pazarda tek başlarına olmadıkları için, rekabet de aynı aşamalı gelişmeleri yapmaya devam etmektedir.
Bu inovasyon sürecinde gerçek fırsat, ürün veya hizmet tasarımının çözüm değil, ihtiyaçla başlamasıdır. Şirketler inovatif fikirlerini müşterilerinin ihtiyaçlarına göre oluşturdukça, yenilikler artarak takip edecektir.
Diğer yandan, radikal inovasyon ise temel olarak yeni bir pazar veya kategori yaratarak müşteri tarafından kolay anlaşılabilir büyük fikirler bulmak olarak tanımlanmaktadır. Radikal inovasyon ile müşterilerin henüz ihtiyaç olarak algılamadığı veya tam olarak istek haline dönüşmemiş ürünler yaratılabilir. Bu yaklaşım ile rekabet içerisindeki düşünce biçimi değişmekte ve böylece yeni pazarlar ve kategorilerin ortaya çıkması sağlanmaktadır.
Radikal inovasyonun avantajları:
• Daha yüksek katma değer
• Yeni bir pazar/kategori/segment oluşturma
• Rekabeti yeniden tanımlama
Elbette, radikal inovasyonun da bazı dezavantajları var. Rekabette büyük bir etki yaratacağı planlanarak geliştirilen ürün veya hizmetin gerçekten müşteri için en uygun zaman ve en doğru fiyat ile piyasaya sunulup sunulmadığı büyük önem arz etmektedir.
Artık, inovasyon kavramının şirketlerin gündemlerindeki önemi artmaya başlamıştır. Tüm şirketler inovasyonun önemli olduğunu kabul ederek yenilikçi olmak istemekte ancak bunun nasıl başarılacağını net olarak şekillendirememektedir.
Escarus olarak, inovasyonu teşvik eden ve yöneten bir sistem kuran şirketlerin ürün ve hizmetlerini daha üstün özelliklerde geliştirme, üretme ve pazarlama şansına sahip olmasından hareketle, inovasyona ait süreçler, insan kaynağı ve teknolojik altyapıyı kapsamlı olarak analiz ederek müşterilerimize en uygun çözümleri geliştiriyoruz.
Escarus Blog

Escarus Blog