Escarus

Çalışanlarımız

Genel Müdür

DR. KUBİLAY KAVAK

Dr. Kubilay Kavak endüstri mühendisliği alanında lisans (Bilkent Üniversitesi) ve yüksek lisans (Gazi Üniversitesi), kamu politikaları alanında yüksek lisans (Cornell Üniversitesi), kamu yönetimi alanında doktora (Gazi Üniversitesi) derecesi sahibidir.

Escarus ailesine katılmadan önce özel sektörde, Başbakanlık’ta, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Kalkınma Bakanlığı’nda ve Birleşmiş Milletler’de çalışan Kavak, meslek hayatında büyük ağırlıkla ulusal kalkınma, projeksiyon ve modelleme, enerji politikaları, sanayi politikaları, altyapı yatırımları, kamu yönetimi, kamu politikaları, yatırım finansmanı, proje analizi ve proje yönetimi gibi konu ve alanlarda faaliyet göstermiştir.

Enerji, iklim değişikliği, kamu politikası, kentleşme, sanayileşme gibi çeşitli alanlarda yayımlanmış çok sayıda makale, rapor ve çalışma ile enerji verimliliği alanında yayımlanmış bir kitabın sahibi olan Dr. Kavak, endüstriyel sistemlerde optimizasyon konulu dört kitabın da editörlüğünü yapmıştır. Dr. Kubilay Kavak, uluslararası kuruluşlarla ve kalkınma finansmanı sağlayan bankalarla da çeşitli düzeylerde çalışma tecrübesine sahiptir.

DİREKTÖR

MELİS BİTLİS

Sabancı Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler mezunu olan Melis Bitlis, yüksek lisansını Johns Hopkins Üniversitesi Enerji ve Çevre Politikası ve Uluslararası Ekonomi alanlarında tamamlamıştır.

2015 yılından beri Escarus’ta görev yapan Bitlis, finans sektöründeki müşteriler (bankalar, sigorta şirketleri, özel emeklilik fonları ve finansal kiralama şirketleri) ve reel sektör şirketleri için sürdürülebilirlik politikaları, yeşil tahvil çerçevesi ve ikinci taraf görüş hizmetleri de dahil olmak üzere şirketlerin sürdürülebilir finansman ve iklim değişikliği hizmetlerine öncülük etmektedir. Yatırım portföylerine uygun sürdürülebilir yatırım çerçeveleri ve sürdürülebilir finans ürünleri hazırlama, finansal sektör kuruluşlarına iklim değişikliği riskleri ve fırsatları konusunda danışmanlık yapma, sürdürülebilir yeşil finansman raporlamaları yapma deneyimleri bulunan Bitlis, özel sektör profesyonelleri için bu konularda eğitim modelleri de geliştirmektedir.

Bitlis’in enerji verimliliği, çevresel ve sosyal performans standartları, çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi, yeşil tahvil ve iklim finansmanı ve sürdürülebilir finansman alanlarındaki proje yönetimi tecrübesinin yanında iklim değişikliği alanında uluslararası deneyimi bulunmaktadır.

DİREKTÖR

H. DORA ÜRETEN

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan H. Dora Üreten, yüksek lisansını EADA Business School’da Uluslararası Yönetim alanında tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine 2009 yılında Marsh Risk Danışmanlığı’nda risk danışmanı yönetici adayı olarak başlayan Üreten, iş hayatına TSKB’de mali analist yönetici adayı olarak devam etmiş, 2012-2016 yılları arasında ise kuruluşunda görev yaptığı Escarus’ta danışmanlık-proje yönetimi ve iş geliştirme gibi farklı pozisyonlarda çalışmıştır. 2016-2020 yılları arasında Garanti Koza İnşaat ve GKE Enerji şirketlerinde iş geliştirme müdürü olarak yurtiçi ve yurtdışındaki enerji ve gayrimenkul projelerinde sorumluluk üstlenen Üreten, 2021 Nisan ayında Escarus’a katılmıştır.

Proje yönetimi, iş geliştirme, finansal fizibilitelerin hazırlanması, sürdürülebilirlik stratejilerinin tasarlanması, uluslararası standartlar ışığında (Dünya Bankası, IFC, EBRD, Ekvator Prensipleri, GRI, SASB, CDP, GHG Protocol, Sürdürülebilirlik Endeksleri vb.) sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinin ve çevresel sosyal yönetim sistemlerinin kurulması, sürdürülebilir finans, sürdürülebilirlik odaklı raporlama, kaynak ve enerji verimliliği, karbon emisyonlarının hesaplanması ve azaltılması gibi konularda derin tecrübe sahibi olan Üreten, farklı sektörlerde ve ulusal-uluslararası birçok projede çalışmıştır.

YÖNETİCİ

RANA AKBAŞ

Rana Akbaş, Çevre Mühendisliği lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojileri bölümünde tamamlamıştır.

Satış mühendisi olarak başladığı mesleki yolculuğu, akademik projeler ile devam eden Akbaş, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İKMİB tarafından desteklenen Yeşil Üretim Temiz Gelecek Projesinde LCA uzmanı olarak yer almıştır. Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Araştırma Merkezi’nde araştırmacı olarak çeşitli sektörlerden sanayi kuruluşlarına LCA/temiz üretim uygulamalarında danışmanlık desteği veren Akbaş, üniversitenin Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Programı’nın koordinasyonunda görev yapmıştır. Eczacıbaşı Topluluğu’nun madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketi Esan’da çevre yönetimi (mevzuat, müşteri ve toplumsal beklentileri karşılayacak seviyede çevre yönetim sistemi kurulumu, takibi ve iyileştirilmesi) ve sürdürülebilir madencilik (GRI raporlamasına uygun verilerin toplaması, konsolidasyonu ve doğrulanması) konularında çalışan Akbaş; madencilik alanındaki yatırım projelerinin çevresel ve sosyal risklerinin belirlenmesi, uluslararası finans kuruluşlarının standartlarına uygun olarak projelerin ilk adımdan yapılandırılması konularında da tecrübe sahibidir.

YÖNETİCİ

ESRA KOÇ ERDAL

Esra Koç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

İş güvenliği uzmanı olarak başladığı kariyer yolculuğuna yapı kimyasalları sektöründe kalite kontrol mühendisi olarak devam eden Esra Koç, 2014 yılında sürdürülebilirlik alanına yönelmiştir. Birçok Ar-Ge ve danışmanlık projesinde görev yapmanın yanında iş geliştirme faaliyetlerinde de yer almıştır.

Gönüllü karbon piyasası ve sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik mevzuat kapsamında derinlemesine bilgi sahibi olan Esra Koç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Baş Doğrulayıcı sertifikasına sahiptir. AB ETS’nin Türkiye’ye uyarlanması ve Türkiye’de uygulanmasına yönelik çeşitli Dünya Bankası ve GIZ projelerinde uzman olarak görev alan Esra Koç, farklı özel sektör ve kamu kurumu paydaşları ile yakından çalışmıştır.

Sera gazı emisyon envanteri hesaplama, iklim değişikliği azaltım ve uyum eylem planları hazırlama, iklim değişikliği risk ve kırılganlık analizi konularında güçlü bir deneyimi olan Esra Koç aynı zamanda doğa bazlı çözümler, düşük karbonlu kalkınma, iklim finansmanı, paydaş analizi gibi birçok alanda yetkinliğe sahiptir.

YÖNETİCİ

HANDE TURAN

Hande Turan, İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel kariyerine yapı kimyasalları sektöründe kalite mühendisi olarak başlamıştır. 2015-2024 yılları arasında Birleşik Krallık  Ulusal Standartlar Kurumu olan BSI’da; Türkiye, Makedonya, Sırbistan, Kosova, Kazakistan, Malta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki operasyonların yönetimden sorumlu Planlama Müdürü olarak çalışmıştır. 2020-2024 yılları arasında Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü olarak görev yapmıştır ve BSI Türkiye’de ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi konusunda liderlik etmiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14064 Sera Gazı Emisyonları Yönetim Sistemi Standartlarında Baş Tetkikçi statüsü bulunan Hande Turan, yönetim sistemlerinin kurulması, sürdürülmesi, yönetim sistemi standartları bazında eğitim ve tetkik hizmetleri, tedarik zinciri yönetimi, iç tetkik hizmetleri, süreç yönetimi, iş mükemmelliği, müşteri memnuniyeti yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk yönetimi ve sera gazı emisyonlarının doğrulanması konularında deneyim sahibidir.

YÖNETİCİ

NURGÜL BAĞCIN

Nurgül Bağcın, Kimya Mühendisliği lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır.

Kimya mühendisi olarak boya-solvent geri kazanım alanında faaliyet gösteren bir şirkette 2010 yılında profesyonel iş hayatına adım Atan Bağcın; 2013-2016 yılları arasında çevresel ölçüm, analiz ve laboratuvar hizmetleri ile kalite yönetim sistemleri, İş Güvenliği Kanunu, sera gazları ve tehlikeli kimyasallar alanında hizmet sunan bir firmada Koordinatör olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Birçok farklı sektörde çevre izin süreçleri, atık yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirme, sera gazı izleme ve raporlama, çevre-iş güvenliği yönetim sistemleri kurulumu, geliştirilmesi, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı gibi alanlarda görev yapmıştır. 2016-2022 yılları arasında ise bir başka firmada çevre, iş güvenliği ve kalite yöneticisi olarak çalışmış ve çok çeşitli faaliyetlerin koordinasyon ve yönetiminde aktif rol almıştır.

Bağcın, aynı zamanda, gönüllü karbon piyasası ve sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş Baş Doğrulayıcı olarak doğrulama denetimi alanında geniş bir deneyimine sahiptir.

YÖNETİCİ

LEYLA ŞİMŞEK ÇAVUŞ

İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu olan Leyla Şimşek Çavuş, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

Kariyer yolculuğuna Bayer Türk Kimya Sanayiinde Mikrobiyoloji Analisti olarak başlayan Çavuş, Ülker Hero ve Unilever’de Mikrobiyoloji ve Hijyen Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Daha sonra, Niras A/S bünyesinde çevre ve tarım üzerine AB projelerinde çalışmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofisindeki kariyerine İklim Değişikliği ve Çevre Portföyünde başlayan Çavuş, kimyasallar ve atık yönetimi, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik konusunda AB ve Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen teknik destek ve kapasite geliştirme projelerinde yer almıştır. Bu çalışmalarda, devlet kurumları, STK’lar, akademi ve özel sektörle ilişkilerin yürütülmesi ve iletişim stratejilerinin belirlenmesi çalışmalarında bulunmuştur.

Bir süre bağımsız sürdürülebilirlik danışmanlığı yapan Çavuş, proje yönetimi, kimyasallar ve atık yönetimi, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda tecrübeye, kurumsal sürdürülebilirliğin oluşturulması ve yönetimi konusunda da yetkinliğe sahiptir. Çavuş, 2024 yılından itibaren Escarus’ta görev yapmaktadır. 

YÖNETİCİ Yardımcısı

EMİNE ÇELEN ER

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu olan Emine Çelen, yüksek lisansını İTÜ Enerji Enstitüsü’nde enerji bilimi ve teknolojileri programında yapmış olup aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir.

Yaklaşık bir yıl boyunca İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan Maviiz Çevre ve Enerji Sistemleri Ar-Ge Şirketi’nde ar-ge ve proje mühendisi olarak çalışan Çelen, çevre, kimya ve biyokütle enerjisi ile ilgili projelerin fizibilite çalışmaları, çizimleri ve kütle enerji hesaplamaları ile ilgili tecrübeye sahiptir. Yoğun olarak biyogaz projelerinde çalışan Çelen’in, tesis kurulumu için gerekli olan ekipmanların satın alma faaliyetleri konusunda da deneyimi bulunmaktadır.

Çelen, ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve İTÜ tarafından desteklenen “İTÜ: Sürdürülebilir Enerji Üssü” isimli projede görev almıştır. Projenin hayata geçmesi için her aşamasında çalışmış olan Çelen, mali ve teknik rapor hazırlamak, ihale firmaları ile yakın temas halinde olup yapılan işleri kontrol etmek, satın alma işlemlerini yürütmek ve projenin devreye alınması için deneme çalışmalarını gerçekleştirmek gibi faaliyetlerde bulunmuştur.

2019’dan beri Escarus’ta görev yapan Çelen; sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinin kurulması, projelerin çevresel ve sosyal risklerinin belirlenmesi ve sera gazı emisyonlarının hesaplanması konularında çalışmaktadır.

YÖNETİCİ Yardımcısı

NİLAY CAMBAZ

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahip olan Nilay Cambaz, yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi programında tamamlamıştır.

Escarus ailesine katılmadan önce sürdürülebilirlik danışmanı olarak görev yapan Cambaz, kariyeri süresince çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü olarak görev yapmış ve hem kamu hem de özel sektör paydaşları ile doğrudan çalışma fırsatına sahip olmuştur. Cambaz iklim değişikliği, karbon ayak izi hesaplaması, sürdürülebilirlik raporlamaları (GRI), sürdürülebilirlik derecelendirmeleri (CDP, EcoVadis), eko-etiketler (ISO 14020-25), sürdürülebilir finans, döngüsel ekonomi, temiz üretim, sınırlı kaynakların yönetimi, su kalitesi ve havza yönetimi konularında uzmanlığa sahiptir.

Yaşam döngüsü analizi (Life Cycle Assessment-LCA) konusunda da güçlü bir deneyimi bulunan Cambaz başta yapı, kimya, gıda, seramik, ambalaj, beyaz eşya ve kompozit malzemeler olmak üzere çeşitli sektörlerde hem ürün hem de kurumsal bazlı çalışmalar yürütmüştür.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli büyüklüklerdeki kurumlarla gerçekleştirdiği projeler sayesinde sürdürülebilirliğin ölçülmesi konusunda yetkinlik kazanan Cambaz, aynı zamanda proje yönetimi ve ekip koordinasyonu süreçlerinde deneyim sahibidir.

YÖNETİCİ Yardımcısı

S. DENİZ AKDEMİR

2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan S. Deniz Akdemir, aynı üniversitede Enerji Politikaları ve Ekonomisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) fonu ile Berlin Beuth Teknik Yüksekokulu yaz okuluna devam eden Akdemir, “binalarda enerji verimliliği” alanında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Akdemir profesyonel iş hayatına 2018 yılında karbon uzmanı olarak başlamış, Dünya Bankası tarafından desteklenen Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (Partnership for Market Readiness – PMR) programında uzman olarak görev yapmıştır. Daha sonra, GIZ’da IPA Teknik Destek projelerinde faaliyetler yürütmüş, ayrıca Türkiye’deki Kamu Binalarında Enerji Verimliliği projesinde proje uzmanı olarak yer almıştır. PMP eğitimini de tamamlayan Akdemir, 2020-2021 yıllarında çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen kent ve sanayi odaklı enerji ve çevre yönetimi projelerinin tüm aşamalarında bulunmuş, proje faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olmuştur.

Escarus’ta İş Geliştirme Birimi’nde çalışan Akdemir, potansiyel iş alanlarının araştırılması ve yeni projeler geliştirilmesi işlerini yürütmektedir.

YÖNETİCİ Yardımcısı

NESLİŞAH İNAN ERPAY

Neslişah İnan lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitenin Proje ve Yapım Yönetimi programında tamamlamıştır.

Meslek hayatına Altensis Danışmanlık şirketinde Yeşil Bina Uzmanı Mimar (LEED Akredite Profesyonel) olarak başlayan İnan, büyük ölçekli birçok inşaat projesinin sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerine dahil olmuştur. İnan, dünyada kabul gören yeşil bina değerlendirme ve sertifikalandırma sistemlerinde (LEED, BREEAM, EDGE, WELL) uzmanlığa sahiptir. Ferrero Grup’ta Paydaş Katılım Koordinatörü olarak çalışan İnan, insan hakları ve çevresel etki yönetimi üzerine paydaşlarla kurulan işbirliklerini yönetmiştir. İnan ayrıca; uluslararası organizasyonlar, yerel otoriteler ve STK’larla işbirliği içinde tedarik zincirinde çocuk işçiliğinin önlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal eşitlik üzerine çok sayıda kurumsal sosyal sorumluluk projesi geliştirmiş ve yürütmüştür.

İnan, profesyonel hayatında ve akademik çalışmalarında ağırlıklı olarak çevresel ve sosyal risklerin tanımlanması ve azaltılması, proje yönetimi, sosyal etki yönetimi, sosyal sürdürülebilirlik göstergeleri, iklim değişikliğinin kentleşme üzerindeki etkisi ve iklim mültecileri konularına odaklanmıştır.

YÖNETİCİ Yardımcısı

SİNEM ÖZDEMİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Sinem Özdemir, kariyer yolculuğuna ODTÜ’de Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. Akademik kariyeri boyunca Sosyoloji, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları ile Sosyal Politika alanlarındaki ortak derslerin asistanlığını üstlenmiştir..

2017 yılında özel sektöre geçen Özdemir, First Quantum Minerals’te yürütülen bir yeniden yerleşim projesinde görev alarak toplumsal kalkınma ve geçim yollarının restorasyonu konularında proje geliştirmiştir. Uluslararası standartlar (Dünya Bankası, IFC, EBRD, Ekvator Prensipleri, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları vb.) ışığında faaliyetlerini sürdüren firmalarda çevresel ve sosyal yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması ve raporlanması konularında önemli deneyimler elde eden Özdemir, ayrıca paydaş ilişkilerinin yürütülmesinde görev alarak yerel otoriteler ve STK’larla iş birliği içinde çok sayıda sosyal yatırım projesi yürütmüştür. Bu projelerle yerel ve kırsal kalkınma alanında uzmanlık kazanmıştır.

Sosyal etki analizi, paydaş analizi, nitelikli eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği Özdemir’in profesyonel meslek hayatında önemli çalışma alanları olarak öne çıkmıştır.

Uzman

CEYDA KALIPÇIOĞLU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Ceyda Kalıpçıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde Çevre Teknolojileri alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Lisans eğitiminin bir döneminde Erasmus+ Programı ile Aarhus Üniversitesi’nde eğitim görmeye hak kazanan Kalıpçıoğlu, Türkiye’ye döndükten sonra sıfır atık, sürdürülebilir yakıt üretimi, yaşam döngüsü değerlendirmesi konularını içeren çalışmalarda araştırmacı olarak görev yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi’nde sıfır atık, eko-etiket, yaşam döngüsü değerlendirmesi ile ilgili projelerde araştırmacı olarak çalışmıştır. Bu süreçte kamu ve özel sektör paydaşlarıyla iletişimde kalarak proje raporlama, makale yazma, araştırma ve geliştirme gibi sorumluluklar üstlenmiştir.

Sürdürülebilirlik alanında dahil olduğu projeler ve akademik çalışmalar sayesinde Kalıpçıoğlu, dünya çapında yetenekli bireyleri tanımayı ve teşvik etmeyi amaçlayan 2021 McKinsey Başarı Ödülünü kazanmıştır. Kalıpçıoğlu, 2021 tarihinden itibaren Escarus’ta görev yapmaktadır.

 

Uzman 

İLKE DUMAN

2020 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden şeref öğrencisi olarak mezun olan İlke Duman, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır.

Danimarka Teknik Üniversitesi’nde proje asistanlığı yapan Duman, biyogaz üretiminde enerji verimliliği üzerine çalışmıştır. Yüksek lisans eğitiminde sürdürülebilirlik, yaşam döngüsü değerlendirmesi ve eko-etiket konularına yoğunlaşan Duman, Türkiye Çevre Etiketi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi’nde de görev yapmıştır.

Çalışma hayatına proses güvenliği ve çevre danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren bir şirkette başlayan Duman, Türkiye’nin önde gelen firmalarının HAZOP, FTA ve ETA çalışmalarına katılmış, raporlamalarda etkin rol oynamıştır. Duman’ın ayrıca çevresel izlemede nesnelerin interneti ve yapay zeka uygulamalarının araştırılması konusunda çalışmaları bulunmaktadır.

Kariyerine ABD merkezli bir firmanın Türkiye ofisinde proje yöneticisi olarak devam eden Duman, tamamı ABD’de yer alan projelerin çevresel durum tespit ve değerlendirme süreçlerine katkıda bulunmuş, düzenleyici kurumlar ile iletişime geçmiş, mevzuata ilişkin araştırmalar yapmış ve Türkiye’deki çevre ekibinin yönetiminde görev almıştır.

Uzman

YUSUF SAĞ

Yusuf Sağ, lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 2018 yılında tamamlamıştır.

Akademik hayatı sırasında farklı sektörlerde staj yapma tecrübesi edinen Sağ, Türkiye’nin lider gıda firmalarından birinde pazarlama stajı yapmış, depo yönetimi ve verimlilik artırma projelerinde baştan sona bulunmuştur.

Profesyonel kariyerine satın alma, malzeme ve depo yönetimi alanında danışmanlık ile başlayan Sağ, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara satın alma ve malzeme yönetimi süreçleri tasarlamış, yeni süreçlerin mevcut sistemlere uyarlanması çalışmalarında bulunmuştur. Escarus ailesine katılmadan önce Deloitte Türkiye’de bilgi teknolojileri ve risk yönetimi alanında danışmanlık ve denetim faaliyetleri yürütmüştür. Önde gelen banka iştirakleri, hızlı tüketim ürünleri, ilaç, ağır sanayi ve enerji sektörlerinde çeşitli firmalar ile bilgi sistemleri analizleri yapan Sağ, ayrıca bilgi sistemleri risk değerlendirmeleri gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinin iştirakine BDDK mevzuatlarına uyum altyapısının oluşturulmasında görev almıştır. 2021 tarihinden itibaren Escarus’ta görev yapmaktadır.

Uzman

BESTE B. İLİ

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamlayan Beste İli, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İli yüksek lisans eğitimi sırasında, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, çevre ekonomisi ve Avrupa Yeşil Mutabakat alanlarına odaklanmıştır.

Kariyer yolculuğuna yenilenebilir enerji ve nükleer enerji sektörlerinde yer alan projelerin çevresel ve sosyal etkilerinin belirlenmesi, yönetim sistemlerinin ve paydaş katılımlarının planlanması ile başlayan İli, bu kapsamda saha ziyaretlerine katılmıştır. Fabrikaların emisyon-imisyon ölçümlerinin ulusal mevzuata göre raporlanması konusunda çalışmıştır. Ayrıca, Coca Cola’nın 20 farklı ülkede bulunan fabrikalarına yönelik hazırlanan Kaynak Suyu Koruma Planı kapsamında, su kaynaklarının riskleri ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi ve korunması konularında uzman olarak görev yapmıştır.

Escarus ailesine katılmadan önce, ABD merkezli bir firmanın Türkiye ofisinde çalışma hayatına devam eden Beste İli, dünya çapındaki projelerde çevresel durum tespit ve değerlendirme çalışmaları yapmıştır. Bu bağlamda, ABD’deki federal, eyalet ve çevre kurumları ile koordinasyon sağlamış, araştırmalar yapmış ve bunun yanında Türkiye ofisindeki çevre grubunun koordinasyonu ile yönetimini sağlamıştır.

Uzman

A. ECE ÖNSÖZ

Ece Önsöz lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi ve State University of New York Ekonomi bölümünde çift diploma ile tamamlamıştır. Önsöz halen Universitat Oberta de Catalunya Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir.

Lisans eğitimi boyunca çevresel, ekonomik ve sosyokültürel anlamda değişime uğrayan dünya üzerine araştırmalar yapan Önsöz küreselleşen dünyada artan işçi göçlerine, Ortadoğu ülkelerinde değişen sanayileşme stratejilerinie ve dijital çağın artan etkilerine odaklanan çeşitli projelerde çalışma fırsatı bulmuştur.

Lisans eğitimini ABD’de tamamlayan Ece Önsöz, çalışma hayatına da aynı ülkede başlamıştır. Önsöz, iş geliştirme asistanı olarak stajını tamamladıktan sonra New York-Manhattan’da mukim bir firmada planlama müdürü pozisyonunda iki yıl görev yapmıştır. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli projelerde uluslararası ilişkiler uzmanı olarak yer alan Önsöz, kariyerine ithalat-ihracat müdürü olarak devam etmiştir.

Uzmanlık alanları arasında pazarlama ve iş geliştirme stratejileri, operasyon yönetimi, marka yönetimi bulunan Önsöz, 2022 tarihinden itibaren Escarus’ta görev yapmaktadır.

Uzman

S. ENGİN ALPAR

2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan Sait Engin Alpar, Hukuk lisans eğitimini Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Kariyerine Esan Eczacıbaşı firmasında başlayan Alpar, şirket bünyesinde bulunan maden ruhsatlarının hukuken sürdürülmesine ilişkin olarak; proje, ihale, yıllık iç ve dış denetimler, yıllık faaliyet raporları ve buna ilişkin vergilerin hesaplanması konularında görev yapmıştır. Aynı zamanda yurtdışında bulunan maden sahalarının hukuki ve çevresel açılardan durum tespit raporlarını hazırlamıştır.

Daha sonra TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu’nda Türkiye’deki atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) yönetilmesi kapsamında çalışan Alpar; üye firmaların karbon ayak izi hesabının yapılması, I-REC ve Gold Standard sertifikalarına kavuşturulması, AEEE’lerin yeniden kullanıma hazırlığı, veri imha ve diğer süreçlerini yürütmüştür. Alpar ayrıca, AEEE geri kazanımında elde edilen metallerin sürdürülebilirlik anlamında oluşturacağı alternatifleri araştırmış, buna ilişkin rapor hazırlamıştır.

2023 yılında Escarus’a katılan Alpar, dahil olduğu süreçlerin hukuki takibi, analitik raporlamaları, çevresel ve hukuki denetimleri, proje ve iş geliştirme süreçlerinin yönetimi konularında tecrübe sahibidir.

Uzman 

NAZLI MELİS MOLU

Nazlı Melis Molu, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde 2016 yılında tamamlamış olup bitirme tezini gri suların arıtılması ve geri kazanılması uygulamaları konusunda hazırlamıştır.

Lisans eğitimi boyunca kalite, çevre denetimi ve yönetimi departmanlarında çeşitli stajlarını tamamlayan Molu, 2018 yılında belgelendirme, denetim ve gözetim alanında faaliyet gösteren Intertek’te Satış ve Pazarlama Uzmanı olarak kariyer yolculuğuna başlamıştır. Profesyonel hayatına 2021 yılında yine aynı sektörde yer alan TÜV SÜD Türkiye’de Yönetim Sistemleri Uzmanı olarak devam eden Molu, kuruluşların yönetim sistemleri standartlarına uyumluluğunu değerlendiren ISO 9001-14001-45001-50001-10002 Yönetim Sistemleri denetimleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde aktif şekilde rol almıştır. Molu aynı zamanda SEDEX sosyal uygunluk denetimleri, gıda güvenliği ve hijyen sanitasyon denetimleri, tedarikçi denetimleri, sürdürülebilir turizm ve güvenli turizm projeleri başta olmak üzere çeşitli projelerin yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmiştir.

Molu 2024 yılından itibaren Escarus’ta görev yapmaya başlamıştır.

Uzman

İREM İNCE

2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan İrem İnce, aynı üniversitede ve bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İnce, yüksek lisans tezini bir TÜBİTAK Projesi’nin bir parçası olarak Yeşilırmak Havzası’ndaki kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan alıcı ortamdaki mikro-kirleticiler konusunda hazırlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında ODTÜ’de proje asistanlığı yapan İnce, o süre boyunca atık beyanları ve yönetimi, temiz üretim, mevcut en iyi teknikler, çevresel etki değerlendirmesi için sektörel kılavuzlar ile ilgili projelerde görev yapmıştır. Endüstriyel prosesler ve emisyonlar, temiz üretim, Avrupa çevre mevzuatı ve uyum konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Kariyerine bir danışmanlık firmasında sürdürülebilirlik uzmanı olarak devam eden İnce, IPA II programı kapsamında yürütülen endüstriyel emisyon stratejilerinin belirlenmesi odaklı bir AB projesinde teknik uzman ve şirket içindeki proje koordinatörü olarak çalışmıştır. Aynı zamanda proje teklif hazırlıklarında ve danışmanlık projelerinde teknik uzman olarak yer almıştır. İnce, Kasım 2023 tarihinden itibaren Escarus ’ta görev yapmaktadır.

Uzman 

AYCAN ÖZALTUN GÜVEN

Aycan Özaltun Güven, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans ve Sosyal Politika alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyeri boyunca sağlık, sosyal eşitlik, eğitim, kapasite geliştirme, atıksu arıtma gibi çeşitli alanlardaki teknik danışmanlık projelerinin stratejik iletişim ve proje yönetimi aşamalarında yer almış, planlamadan uygulamaya kadar geniş bir yelpazede görev yapmış, sivil toplum ve kamu iş birlikleri ile etki alanının genişletilmesine katkı sağlamıştır.

İş geliştirme alanında da tecrübeli olan Güven; müşteri ve portföy yönetimi, iş planı ve sözleşme hazırlama, alt yüklenici ve müşteri ilişkilerinin takibi ve süreç yönetimi, ihale dosyası hazırlama görevlerini üstlenmiştir.

Bi’Koop Kadın Kooperatifi’nin kurucu ortaklarından olan Güven, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği amaçları doğrultusunda pazar araştırmaları ve stratejik ortaklıklar konularında çalışmaktadır. Proje yönetim araçları ve teknikleri konusunda uzmanlığı bulunan Güven, 2024 yılından itibaren Ecarus’ta görev yapmaya başlamıştır.

Uzman Yardımcısı

N. SERRA YERLİKAYA

Nil Serra Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Lisans eğitimi süresince TAV bünyesinde Atatürk Havalimanında İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Departmanı çalışmaları ve yeşil havalimanı süreçlerini inceleyen, Makine Bakım ekipleri ile çalışmalar gerçekleştiren ve enerji sistemlerini gözleyen Yerlikaya, Coca-Cola İçecek A.Ş.’de Kalite Kontrol Departmanında atık yönetimi ve endüstriyel arıtma tesisi işletimi konularında çalışmış ve projelerde yer almıştır. Yıldız Holding bünyesinde iç denetim alanında tecrübe edinmiş ve uzun dönem stajını Almanya merkezli Leadership & Sustainability şirketinde tekstilde FEM doğrulayıcılığı üzerine yapmıştır.

Mezuniyetinin ardından Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Departmanı bünyesinde sürdürülebilirlik uzmanı olarak göreve başlayan Yerlikaya, Sürdürülebilirlik Platformu’nda çalışmıştır.Yünsa’da denetim/doğrulama, sertifikalandırma, sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik süreç ve projelerinin inceleme ve takibi, ekonomik sürdürülebilirlik çalışmaları, veri girişi ve raporlama, sürdürülebilirlik raporu yazımı, sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi gibi alanlarda deneyim kazanmıştır.2021 tarihinden itibaren Escarus’ta görev yapmaktadır.

Uzman Yardımcısı

E. YAREN YAVUZ

Esen Yaren Yavuz, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde 2021 yılında tamamlamıştır.

Lisans eğitimi boyunca proje hazırlama ve değerlendirme, çevre duyarlı tarım politikaları, Avrupa Birliği tarım politikaları ve Türkiye tarım politikaları ile tarımsal yayım konularına ağırlık veren Yaren, ayrıca çeşitli tarımsal eğitimlere katılmış, Ankara Üniversitesi Araştırma Uygulama Çiftlikleri’nde görev yapmış, projeleri yerinde inceleme ve deneyimleme şansı bulmuştur.

Türkiye’de yetiştirilen başlıca tarım ürünlerinin üretim, tüketim, dış ticareti ve fiyatlarındaki değişmelerin değerlendirilmesi konulu bitirme teziyle Türkiye’deki tarımsal faaliyetlerde kapasite kullanımını inceleyen Yaren, tarımsal ürünlerde verimlilik analizi çalışması yürütmüş ve Türkiye’nin üretim ve tüketim dengesi üzerine sonuçlar elde etmiştir.

Tarım ekonomisi, sürdürülebilir tarımsal uygulamalar ve sürdürülebilirliğin sosyal boyutları üzerinde yoğunlaşan Yaren, 2022’den itibaren Escarus’ta görev yapmaktadır.

Uzman Yardımcısı

İPEK ÖZEN

İpek Özen 2022 yılında lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

Lisans eğitimi süresince staj yaptığı şirketlerden biri olan Adana Çimento A.Ş.’de çimento fabrikalarının işleyişini görüp endüstriyel atık ve su yönetimi konularında bilgi sahibi olmuştur. Uzun dönem stajını Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Sürdürülebilirlik Departmanı’nda tamamlayan Özen, burada şirketin sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında çalışmalar yapmış, mevzuat incelemelerinde ve çeşitli raporların hazırlanmasında aktif rol oynamıştır. Özen, ayrıca su arıtımı konusunda çevre teknolojileri geliştiren bir şirkette Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve yeni nesil su arıtma ürünlerinin çevresel sürdürülebilirliği hakkında çalışmalar yürütmüştür.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere merkezli bir pazarlama şirketinin global ekibinde Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak çalışmaya başlayan Özen, burada EMEA bölgesindeki tedarikçiler ile yakın ilişkiler kurarak veri toplama ve analiz süreçlerinde yer almış, ekibin çevresel raporlama faaliyetlerine katkıda bulunmuştur.

Özen Ocak 2023 tarihinden itibaren Escarus’ta görev yapmaktadır.

Uzman Yardımcısı

RÜMEYSA İREM KÜSKÜ

Rümeysa İrem Küskü, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2020 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Çevre İzinleri departmanlarında staj yapmıştır.

Profesyonel kariyerine su ve atık su sektöründe proje satış mühendisi olarak başlayan İrem Küskü, firmalara ilgili arıtma tesisi projelerinin tasarım ve şartnamelerine uygun ekipman seçimi ve tekliflendirme/ihale süreçlerinde yardımcı olmuştur. Kariyerine, 2022 yılında bir danışmanlık firmasında Proje Yöneticisi olarak devam eden Küskü; karbon ayak izi, su ayak izi, CDP, SBTi, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA), çevresel ürün beyanı (EPD), GRI, Ecovadis, TCFD Raporlaması gibi projelerde ekip yönetiminden sorumlu olarak görev yapmıştır. Proje zamanlaması, proje bütçelemesi, iş geliştirme, sorun çözme ve ekip yönetimi konusunda tecrübe sahibi olan Küskü, 2024 yılından itibaren Escarus’ta görev yapmaya başlamıştır.

Malİ İşler ve Operasyon Sorumlusu

GÖKÇE AKYILDIZ

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Gökçe Akyıldız, Manchester Üniversitesi’nin İngilizce Dil Eğitim programını tamamlamıştır.

Profesyonel çalışma hayatına Ulusalbank A.Ş.’de cari hesaplar uzmanı olarak başlayan Akyıldız, bu iş yerinde kurumsal müşteri cari hesaplarının takibi, yatırım işlemleri (döviz, tahvil, repo, vadeli) ve transfer işlemleri gibi bankacılık işlerini yürütmüştür. 2003-2015 yılları arasında Intralot S.A. Türkiye İrtibat Bürosunda mali işler ve kurumsal iletişim yöneticisi olarak çalışan Akyıldız, uzun süre ofisin merkezi sorumlusu pozisyonunda görev yapmış ve finans yönetimi, bütçe-raporlama, satın alma, fizibilite araştırması, şirket birleşme ve devir için ön hazırlık, tanıtım-reklam içeriklerinin hazırlanması ve seyahat-otel-etkinlik organizasyon işlerinde rol almıştır.

2017’den beri Escarus’ta görev yapan Akyıldız; finans yönetimi, muhasebe, satın alma ve idari hizmetler başta olmak üzere şirketle ilgili bütün mali ve operasyonel işlerden sorumludur. Akyıldız ayrıca şirketin sosyal medya ve kurumsal web sitesi yönetimi konularında da çalışmaktadır.

Malİ İşler ve Op. Sorumlusu Yard.

HİLAL ALTUN

Hilal Altun 2012 yılında Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü’nde ön lisans eğitimini, 2018 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Profesyonel çalışma hayatına 2012 yılında adım atan Altun, kariyeri boyunca asistanlık, idari işler, ön muhasebe ve muhasebe alanlarında rol almıştır. Mesleki eğitim, inşaat makinaları üretimi, enerji sektörü yedek parça temini, elektrik iletim ve dağıtımı için elektronik ölçüm cihaz tedariki gibi birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların Muhasebe ve İdari İşler Bölümlerinde görev yapan Altun, 2022’den itibaren Escarus’ta görev yapmaktadır.