Escarus

Araçlar

Geliştirmiş olduğu analitik araçlar ile danışmanlık hizmetlerini destekleyen Escarus, bu araçları müşteri ihtiyaçlarına göre sunmaktadır. Sürdürülebilirlik risk yönetimi, ölçüm ve raporlama süreçlerinin metodik, sistematik ve ölçülebilir bir yapıyla yürütülmesi, ancak belli araçların kullanılması ile mümkün olabilmektedir. Escarus, geliştirmiş olduğu çevresel ve sosyal risk değerlendirme modeli, karbon emisyonu hesaplama ve sıfırlama metodolojileri ile hizmetlerini teknik sistemlerle desteklemektedir.

ERET

ERET modeli, çevresel ve sosyal değerlendirme derecesi, kredilendirme süreci öncesinde, Finansal Kuruluş’a alınması gereken önlemler ve bu derece kapsamında yapılması…

$

KARBONMETRE

Küresel iklim değişikliği, olumsuz etkilerinin günden güne artması sebebiyle günümüzde küresel ekonomideki aktörlerin en çok önem atfettiği risklerin başında gelmektedir…

$

SIFIR KARBON

SıfırKarbon ilkeleri Escarus tarafından geliştirilen, şirketlerin kolay, bilimsel ve uluslararası kabul gören metodolojiler dâhilinde karbon azaltım programlarını yürütmelerine olanak sağlamayı amaçlayan bir…

$