Escarus

İş Anlayışımız

İŞ ANLAYIŞIMIZ

Escarus, kuruluşundan itibaren, sahip olduğu ve sentezlediği bilgi ve tecrübeler ışığında sürdürülebilirliğin çevre, sosyal ve yönetişim başlıklarında Türk iş dünyasının yeni çalışma dinamiklerine uyumunu sağlamaya, rekabetçiliğini ve katma değerini artırmaya yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaya odaklanmıştır.

DANIŞMANLIK ANLAYIŞIMIZ

Escarus’un danışmanlık anlayışı, standart tip ve yaklaşımların ötesinde, yeni bir bakış açısıyla müşterilere hizmet sunmaktır. Bütün projelerine “yeni nesil danışmanlık” perspektifi ile yaklaşan Escarus, projenin başından sonuna kadar “katma değer yaratmak” yaklaşımı ile ilerlemeyi esas almaktadır.

Yapılan projelerde müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını anlayarak, onlara ayna tutarak, kimi zaman fark etmedikleri ihtiyaçlarını da tespit ederek çalışmak ve bunlara yönelik projeler geliştirmek, Escarus’un danışmanlık nosyonunun temelini oluşturmaktadır.

PROJE YAKLAŞIMIMIZ

Escarus’un  danışmanlık perspektifi, her kurumun ihtiyacına ve talebine göre özelleştirilmiş çözümler sunmayı esas almaktadır. Bu yüzden, Escarus’un proje yaklaşımı, projenin tüm paydaşlarıyla bütün süreç boyunca iletişim halinde ilerleyerek ihtiyaçları anında tespit ve müdahale edebilmek üzerine kurulmuştur.

Sürdürülebilirlik, bir kurumun geleceğe yönelik uzun vadeli istikrarını gözeten bir süreç olduğu için, sürdürülebilirlik danışmanlığında “standart, kalıplaşmış uygulamalar” yaklaşımı ile değil, kurumun strateji ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir yaklaşım ile ilerlenmesi ilkesine riayet edilmektedir.

Açıklanan ilkeler doğrultusunda, proje süreci, proje başlangıcında yapılan durum analizi ile kurumun güncel pozisyonuna göre uyarlanmakta, böylece standart bir paket yerine duruma ve kuruma özel çözümler ve yol haritası oluşturulmaktadır.