Escarus

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Türkiye

Paylaşım TarihiNisan 20, 2017

2015 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals -SDG), bütün dünyada benimsenerek uygulanmaya başlandı.

2030 yılı itibarıyla dünya çapında herkes için adil, eşit ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen SDG’lerin sadece devletler tarafından değil, özel sektör tarafından da uygulama başlandığını gözlemlemekteyiz. Şirketler, özel sektör dernekleri ve kuruluşları, hatta borsalar SDG hedeflerine yönelik projeler geliştirmekte, hatta sürdürülebilir kalkınmayı iş stratejilerinin bir parçası haline getirmektedirler.
T.C. Kalkınma Bakanlığı, Türkiye’de SDG’lerin mevcut durumunun tespit edilmesi amacı ile “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi”ni başlatmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın sürdürülebilirlik alanında danışmanlık hizmeti sunan iştiraki olan Escarus -TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. tarafından yürütülecek olan proje Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedefleri kapsamında ülkemizin mevcut durumunun ortaya konulması ve neticede bu hedeflerden ülkemizin politika ve öncelikleriyle örtüşenler ile ülkemizde hedefler bağlamında politika, proje ve gösterge eksikliğinin olduğu alanların tespit edilmesi ve politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Altı ay sürmesi planlanan proje kapsamında yuvarlak masa toplantıları ve kurum kuruluş ziyaretleriyle SDG’ler konusundaki mevcut duruma ilişkin ilgili paydaşların bilgi ve görüşlerinin alınması planlanmıştır. Toplantılarda yer almak ve proje ile ilgili iletişimde olmak isteyen kurum ve kuruluşlar sdg@kalkinma.gov.tr ve escarus-sdg@tskb.com.tr adresleri ile iletişime geçebilirler.
Melis Bitlis

Melis Bitlis