Escarus

Müşterek Finans Zirvesi’nin Ardından

Paylaşım TarihiKasım 18, 2020

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Paris Barış Forumu (Paris Peace Forum), 11-13 Kasım tarihlerinde 10.000’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Covid-19 salgını ise Forum’un hem gerçekleştirilme yönteminde hem de konuşulan konular üzerinde belirleyici bir rol oynadı. İlk defa çevrimiçi platform üzerinden yürütülen ve webinarlar ve çevrimiçi tartışmalarla gerçekleşen Forum’un ana teması çok yönlü Covid-19 kriziydi.

2020 Paris Barış Forumu’nu özel kılan bir diğer unsur ise ilk defa gerçekleştirilen Müşterek Finans Zirvesi (Finance in Common Summit) oldu. Etkinlik ve konferansların ikinci gününün, farklı coğrafyalardan kamu kalkınma bankalarının birbirleriyle ve diğer ilgili paydaşlarla bir araya gelmesi ve katılımcıların bu görüşmeleri dinleyerek interaktif katılım sağlaması için ayrılmasıyla gerçekleştirilen Müşterek Finans Zirvesi; Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC), Dünya Kalkınma Finansmanı Kurumları Federasyonu (WFDFI) ve İslami Kalkınma Bankası (IsDB) tarafından organize edilmiş olsa da pek çok farklı kurum sürece katkı sağladı (Şekil 1).

 

Şekil 1 Müşterek Finans Zirvesi Partner Kurumlar

Müşterek Finans Zirvesi’nin temel amacı, kamu kalkınma bankalarının finansman akışını “iklim” ve “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” doğrultusunda yönlendirmelerine olanak sağlayacak yeni bir finans sistemin tasarlanması üzerine çalışmak olarak tanımlandı. Projenin ana partnerlerinden AFD’nin CEO’su Rémy Rioux, kamu kalkınma bankaları ile ilgili yapılan çalışmalardan çıkarılan 3 temel sonucu şu şekilde özetledi: kamu kalkınma bankalarını adil ve sürdürülebilir geçiş için ülkelerin platformları haline getirmenin gerekliliği; gerekli yönlendirme ve güçlü yönetişim için araçların sağlanması; özel sektör ve sivil toplumu bir potada eriten ve temellere yatırım yapılmasına olanak veren küresel bir koalisyon. Bu doğrultuda, farklı sektörlerden ve farklı bölgelerden kuruluşları bir araya getiren oturumlarla fikir alışverişi ve bilgi transferi odaklı görüşmeler gerçekleştirildi.

 

Zirve’de yer alan oturumlar sürdürülebilir gıda sistemleri, finansmanın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirilmesi, kırılgan topluluklarda insani yatırımlar, Covid-19 sonrası eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğinde kalkınma bankalarının rolü gibi sürdürülebilirliğin her alanına dokunan farklı konulara odaklandı. Ancak müstakil oturumların konuları her ne kadar birbirlerinden farklı olsa da, verilen ana mesajlar benzerdi: Daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişin zorunlu hale gelmesi, bu geçisin Covid-19 sonrası ekonomilerin toparlanması sürecine entegre edilmesinin gerekliliği, küresel sorunlara çözümün ulusal seviyede bulunamayacağı ve bu nedenle uluslararası iş birliklerinin önemi.

 

Hem Paris Barış Forumu, hem de bu Forum kapsamı içerisinde yürütülmüş olan Müşterek Finans Zirvesi, Covid-19 sonrası finansal atmosferin nasıl görüneceği ile ilgili ipuçları veriyor. Sınır tanımayan doğal afetlerle kendi sınırları içerisinde başa çıkmanın yetersiz olduğunu gören insanlık, bu deneyimden sonra hem benzeri olası salgınlar hem de halihazırda görülen etkisini gelecekte daha da artıracak olan iklim değişikliği ile mücadele için sınır tanımayan çözümler üretmek için kolları sıvıyor. Finans dünyası da bu çok uluslu bakış açısının merkezinde bulunuyor.

Şimal Çınar

Şimal Çınar