Escarus

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS

Yeni Döngüsel Ekonomi Standartları

Yeni Döngüsel Ekonomi Standartları

Malzemelerin asla atık haline gelmediği, enerji ve su kaynaklarının veriminin artırılarak tekrardan kullanılabildiği, bu yönüyle sürdürülebilir geleceğin anahtarı olarak da tanımlanabilen döngüsel ekonomi kavramı, doğrusal ekonominin “al-üret-kullan-at”...

daha fazla bilgi edinin
Sürdürülebilirlik Perspektifinden Paylaşım Ekonomisi

Sürdürülebilirlik Perspektifinden Paylaşım Ekonomisi

İnsanların daha sürdürülebilir seçeneklere meylinin arttığı bir dönemde paylaşım ekonomisi, konaklama ve ulaşım başta olmak üzere günlük hayata dair pek çok ihtiyacı karşılamak için sürdürülebilir bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Ancak, literatürde kavramın kapsamına ilişkin birçok...

daha fazla bilgi edinin
Sürdürülebilir Finans: Trendler ve Zorluklar

Sürdürülebilir Finans: Trendler ve Zorluklar

İklim değişikliğinin yarattığı sorunlara bağlı olarak sürdürülebilir değer yaratma konusundaki farkındalık hızla artarken, kurumların söylemden ziyade somut uygulama ortaya çıkarma ihtiyacı da her zamankinden daha fazla önem kazanmaya başladı....

daha fazla bilgi edinin
Artan Çsy (Esg) Yatırımları

Artan Çsy (Esg) Yatırımları

Yatırım sayısındaki değişim, bir ülkenin ekonomik performansı ile ilgili en önemli göstergelerden biridir. Özellikle Covid-19 salgını döneminde birçok ülkede ekonomik dengelerin bozulmasıyla yatırımcıların yapısında ve yatırımların odaklandığı alanlarda...

daha fazla bilgi edinin
Müşterek Finans Zirvesi’nin Ardından

Müşterek Finans Zirvesi’nin Ardından

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Paris Barış Forumu (Paris Peace Forum), 11-13 Kasım tarihlerinde 10.000’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Covid-19 salgını ise Forum’un hem gerçekleştirilme yönteminde hem de konuşulan konular üzerinde belirleyici...

daha fazla bilgi edinin