İş Anlayışımız

Escarus, kuruluşundan itibaren, sahip olduğu ve sentezlediği bilgi ve tecrübeler ışığında sürdürülebilirliğin çevre, sosyal ve yönetişim başlıklarında Türk iş dünyasının yeni çalışma dinamiklerine uyumu, rekabetçiliğini ve katma değerini artırmaya yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaya odaklanmıştır.

DANIŞMANLIK ANLAYIŞIMIZ

Escarus olarak danışmanlık anlayışımız, müşterilerimize sunula gelen danışmanlık hizmetinin ötesinde, yeni bir bakış açısıyla hizmet sunmaktır. Bütün projelerimize “yeni nesil danışmanlık” perspektifi ile yaklaşarak, projenin başından sonuna kadar “katma değer yaratmak” yaklaşımı ile ilerleriz.

Yapılan projeler süresince müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını anlayarak, onlara ayna tutarak fark etmedikleri ihtiyaçlarını da tespit ederek bunlara yönelik projeler geliştirme esasıyla çalışmaktayız.

PROJE YAKLAŞIMIMIZ

Proje yaklaşımımız, çalıştığımız her kurumun ihtiyacına ve talebine özel ve farklı çözümler sunmaktır. Escarus’un proje felsefesi, projenin tüm paydaşlarıyla bütün süreç boyunca iletişim halinde ilerleyerek, ihtiyaçları anında tespit ve müdahale edebilmek üzerine kurulmuştur.

Sürdürülebilirlik bir kurumun geleceğe yönelik uzun vadeli istikrarını gözeten bir süreç olduğu için, sürdürülebilirlik danışmanlığında “standart, kalıplaşmış uygulamalar” yaklaşımı ile değil, kurumun strateji ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir yaklaşım ile ilerlenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Proje süreci, proje başlangıcında yapılan durum analizi ile kurumun güncel pozisyonuna göre uyarlanmakta, böylece standart bir paket yerine duruma ve kuruma özel çözümler ve yol haritası oluşturulmaktadır.

RELATED ARTICLE / ESCARUS BLOG

  • ARTICLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Read more
  • ARTICLE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Read more
  • ARTICLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Read more
  • ARTICLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Read more
  • ARTICLE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Read more