Escarus

Kurumsal Yönetime İlişkin Dokümanlar ve Kurallar

Çerez Metni
İlgili Kişi Başvuru Formu
Müşteri & Aday Müşteri Aydınlatma Metni
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
Bülten Abonesi Aydınlatma Metni
Tedarikçi Adayı & Tedarikçi Aydınlatma Metni
İletisim Aydınlatma Metni

1. AMAÇ VE KAPSAM

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 770420-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. (“Şirket”) olarak www.escarus.com URL’li web sitesi işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Aşağıda yer verilen tabloda web sitemiz nezdinde işlediğimiz çerezlerin adı, işleme amacı, çerez tipi (birinci taraf ya da üçüncü taraf) ve saklama süresine yer verilmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Veri Sorumlusu: TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.

E-posta: info@escarus.com

Kep Adresi: tskbsurdurulebilir@hs01.kep.tr

Adres: Ömer Avni Mahallesi, Karun Çıkmazı Sokak, TSKB Apartmanı, No.2/1, Beyoğlu, İstanbul

Performans ve Analitik Çerezleri

Çerez Adı

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Çerez Tipi

Saklama Süresi

_Gid

Ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandıklarına ilişkin bilgileri depolamak ve aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturmak

Açık rıza

Üçüncü taraf

 • 1 gün

_ga

Oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını izlemek

Açık rıza

Üçüncü taraf

 • 1 yıl 1 ay 4 gün

_ga_

Sayfa görüntülemelerini saklamak ve saymak

Açık rıza

Üçüncü taraf

 • 1 yıl 1 ay 4 gün

İşlevsellik çerezleri

Çerez adı

İşleme amacı

Hukuki sebep

Çerez tipi

Saklama süresi

Asp.net_sessionıd

Şirketimiz web sitesi üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir.

Açık rıza

Üçüncü taraf

 • Oturum (session) süresince

Cerezlernew

Şirketimiz web sitesi üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir.

Açık rıza

Birinci taraf

 • Oturum (session) süresince

Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri

Çerez Adı

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Çerez Tipi

Saklama Süresi

_gat_

Kullanıcı davranışını izlemek

Açık rıza

Üçüncü taraf

 • 1 dakika

_gat_gtag_UA_

Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere web sitemizde veya harici mecralarda görüntüleme geçmişinize erişmek için işlenmektedir

Açık rıza

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz web sitesi üzerinden çerezler aracılığı ile elektronik ortamda toplanmaktadır.

Recaptcha Kullanımı

Şirketimiz web sitesinde Şirketimiz yayınlarına üyelik kaydı aşamasında bilgi girişinin gerçek bir kişi tarafından mı yoksa otomatik makine işleme yoluyla mı belirlemek için Google Inc. (Google) tarafından sağlanan recaptcha aracı kullanılmaktadır. Google tarafından Şirketimize sağlanan hizmet güvenlik amaçlı olup, tarafımızca anılan hizmet kapsamında bir kişisel veri işlenmemektedir.

Anılan güvenlik önlemi kapsamında Google tarafından kişisel verileriniz işlenebilecek olup, Google veri gizliliği düzenlemeleri hakkında tüm bilgilere Google gizlilik ve şartlar hükümleri aracılığıyla erişebilirsiniz.

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Çerez Ayarları

Web sitemizde yer alan “Ayarlar” kısmından istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız.

Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURUSU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişilere, Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası kapsamında veri sorumlusu TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak tarafımıza gerçekleştireceğiniz başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

Tarafınızca gerçekleştirilecek başvuruların takibi ve sağlıklı bir şekilde yanıtlanabilmesi için işbu formun çıktısı alınarak ve/veya formda yer alan bilgilerin asgari olarak yer alacağı bir dilekçe vasıtasıyla, aşağıda belirtilen yöntem ve iletişim adresi üzerinden iletilmesini önemle rica ederiz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Yöntemine İlişkin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Posta veya Fiziksel Teslim ile Başvuru

[*]

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalı ve işbu Form veya asgari olarak formdaki bilgilerin yer aldığı dilekçe ile sizin veya temsil yetkisini gösterir belge ile yasal temsilciniz tarafından imzalanarak kapalı zarf ile iletilmelidir.

Noter Vasıtasıyla

[*]

Noter huzurunda düzenlenmiş işbu Form veya asgari olarak Formdaki bilgilerin yer aldığı başvuru dilekçesi ile sizin veya temsil yetkisini gösterir belge ile yasal temsilciniz tarafından noter vasıtasıyla gönderilmelidir.

Şirketimiz Sistemlerinde Kayıtlı E-posta Adresiniz Vasıtasıyla

[*]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalı ve işbu Formun veya asgari olarak Formdaki bilgilerin yer aldığı başvuru dilekçesinin tarafınızca imzalanmış hali e-posta ekinde paylaşılmalıdır.

KEP Vasıtasıyla

[*]

KEP’in konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalı ve işbu Formun veya asgari olarak Formdaki bilgilerin yer aldığı başvuru dilekçesi sizin veya temsil yetkisini gösterir belge ile yasal temsilciniz tarafından gönderilmelidir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere yukarıda belirlenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde yanıtlandırılacaktır.

Yanıtlarımız ilgili Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliğine göre; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti; başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde talep edilecektir.

 1. Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:

Adı ve Soyadı:

Kimlik Numarası:

Adres:

Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

 • Şirketimizle olan ilişkinize ilişkin açıklamalar (aday, çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi):

No

Talep Konusu

Seçiminiz

1

Şirketinizin kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

2

Şirketinizce kişisel verilerim işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

3

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

4

Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum. (Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi, aşağıdaki ek açıklamalar kısmında belirtilen alana yazınız ve ayrıca düzeltilmesi istediğiniz hususu doğrulayan ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz.)

6

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve kişisel verilerimin imha edilmesini istiyorum. (Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu aşağıdaki alana yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.)

7

Düzeltme talebim (Talep No: 5) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.

Silme veya yok edilme talebim (Talep No: 6) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.

8

Şirketinizce işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep ediyorum.

Düzeltilmesi Talep Edilen Kişisel Veri:

Aleyhe Veri Analiz Sonucu :

 • Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak paylaşmanızı rica ederiz.
 • Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

 • Açıklamalar

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimizin ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklıdır.

Form ve/veya başvuru dilekçesi ile paylaşacağınız kişisel verileriniz, Kanun kapsamındaki talebinizin değerlendirilmesi, neticelendirilmesi, ilgili tüm sürecin yönetilmesi ve bu amaçlarla sizlerle iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir. Talebiniz, talebin niteliğine göre avukatlarımıza, iletişim ve teknik altyapı hizmet sunan hizmet sağlayıcılarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlara aktarılabilecektir.

Vekil ile gerçekleştirilecek süreçlerde noter tasdikli vekâletname sunulması gerekmektedir.

 • Beyan

Kanun uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarıda belirttiğim çerçevede sonuçlandırılmasını talep eder, işbu formda belirtmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı ve Soyadı:

Cevap Almayı Talep Ettiğiniz İletişim Adresiniz:

Tarih:

İmza:

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 770420 ticaret sicil numarası ile kayıtlı TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizden hizmet alan tüzel kişi müşterilerimizin çalışanları ve imza yetkililerinin iş ilişkisinin tesisi ve sürdürülmesi süreçlerinde işlediğimiz kişisel verilere ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Şirketimiz Potansiyel Müşterilerinin Çalışanlarının;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Kimlik Bilgileri (Adı Soyad)
 • İletişim Bilgileri (Telefon, E-posta, Adres)
 • Mesleki Deneyim (Unvan)
 • Diğer

(Temsil Ettiği Şirket Bilgisi)

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Bir hakkın tesisi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kimlik Bilgileri (Adı Soyad)

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Bir hakkın tesisi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kimlik Bilgileri (Adı Soyad)
 • İletişim Bilgileri (E-posta)
 • Mesleki Deneyim (Unvan)

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Bir hakkın tesisi ve kullanılması

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar ve avukat

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketimiz Müşterilerinin İmza Yetkililerinin;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Hukuki İşlem Bilgisi

(İmza Sirkülerinde, Vergi Levhasında ve TTSG ilanlarında Yer Alan Bilgiler)

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar ve avukat

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Şirketimiz Müşterilerinin Çalışanlarının Eğitim Süreçlerinde;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Kimlik Bilgileri (Adı Soyad)
 • İletişim Bilgileri (E-posta)
 • Mesleki Deneyim (Unvan)
 • Diğer
  (İşyeri Bilgisi)

Faaliyetlerinin yürütülmesi

Bir hakkın tesisi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kimlik Bilgileri (Adı Soyad)
 • İletişim Bilgileri (E-posta)
 • Mesleki Deneyim (Unvan)
 • Diğer

(İşyeri Bilgisi)

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Bir hakkın tesisi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kimlik Bilgileri (Adı Soyad)
 • İletişim Bilgileri (E-posta)
 • Mesleki Deneyim (Unvan)
 • Diğer

(İşyeri Bilgisi)

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Bir hakkın tesisi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Online Eğitimlerde Şirketiniz tarafından eğitim içeriğinin kaydedilmesinin talep edilmesi halinde ek olarak;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Görsel ve İşitsel Kayıt

(Kamera Kaydı, Ses Kaydı)

Faaliyetlerinin yürütülmesi

Açık rıza

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketiniz lokasyonunda veya Otel vb. lokasyonlarda gerçekleştirilen eğitimlerde;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Kimlik Bilgileri (Adı Soyad, İmza)
 • İletişim Bilgileri (E-posta, Telefon)
 • Mesleki Deneyim (Unvan)
 • Diğer
  (İşyeri Bilgisi)

Organizasyon ve etkinlik yönetimi

Bir hakkın tesisi ve kullanımı

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

Organizasyon şirketi (Otel vb. lokasyonlar için)

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi (Otel vb. lokasyonlar için)
 • Görsel ve İşitsel Kayıt

(Kamera Kaydı, Fotoğraf)

Organizasyon ve etkinlik yönetimi

Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Açık rıza

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, tarafınızca iletişime geçilmesi esnasında, eğitim süreçlerinde şirketiniz tarafından paylaşılan bilgi ve belgeler çerçevesinde veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.

E-posta: info@escarus.com

Kep Adresi: tskbsurdurulebilir@hs01.kep.tr

Adres: Ömer Avni Mahallesi, Karun Çıkmazı Sokak, TSKB Apartmanı, No.2/1, Beyoğlu, İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 770420 ticaret sicil numarası ile kayıtlı TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile, Şirketimize e-posta, online istihdam platformları ve sair kanallar aracılığıyla iş başvurusunda bulunmanız ve mülakat görüşmesine davet edilmeniz halinde Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler hakkında bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verileriniz, belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Online İstihdam Platformları Aracılığıyla Paylaşılmış Şirketimiz İş İlanlarına Başvuruda Bulunan Çalışan/Stajyer Adayları:

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Kimlik Bilgileri (Adı Soyadı, Yaşı)
 • İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi, Adresi)
 • Mesleki Deneyim (Özgeçmiş Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgileri, Sertifika Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri)

Çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı, dış hizmet sağlayıcıları

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Yukarıdaki Bilgilere Ek olarak Özgeçmişinizi Şirketimize İletmeniz halinde:

 • Kimlik (Cinsiyet, Doğum Tarihi ve Doğum Yeri, Medeni Hal)
 • Özlük (Askerlik Bilgisi)
 • Görsel Kayıt (CV’ye Fotoğraf Eklendiyse Fotoğrafı)
 • Referans Bilgileri (Referans Kişisi Bilgisi)

Çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı, dış hizmet sağlayıcıları

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketimiz ile paylaşacağınız referans kişilerine ilişkin kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişileri bilgilendirmenizin ve gerekmesi halinde açık rızalarını almanızın sizin sorumluluğunuzda olduğunu paylaşmak isteriz.

Şirketimiz İletişim Kanalları Üzerinden İş İlanı Olmaksızın Özgeçmiş Paylaşımı Gerçekleştiren Çalışan/Stajyer Adayları:

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Kimlik Bilgileri (Adı Soyadı, Yaşı)
 • İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi, Adresi)
 • Mesleki Deneyim (Özgeçmiş Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgileri, Sertifika Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri)

Çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Yukarıdaki Bilgilere Ek Olarak Özgeçmişinizi Şirketimize İletmeniz Halinde:

  • Kimlik (Cinsiyet, Doğum Tarihi ve Doğum Yeri, Medeni Hal)
 • Özlük (Askerlik Bilgisi)
 • Görsel kayıt (CV’ye Fotoğraf Eklendiyse Fotoğrafı)

Diğer (Referans Kişisi Bilgisi)

Çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketimiz Tarafından Mülakat Görüşmesine Davet Edilecek Çalışan/Stajyer Adayları:

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Mülakat Tarihinin Belirlenmesi Amacıyla
 • Kimlik (Adı-Soyadı)
 • İletişim (E-posta Adresi, Telefon Numarası)

Çalışan/stajyer adaylarının seçme süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, işe alım platformları üzerinden, Şirketimize ilettiğiniz CV’ler aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler çerçevesinde veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.

E-posta: info@escarus.com

Kep Adresi: tskbsurdurulebilir@hs01.kep.tr

Adres: Ömer Avni Mahallesi, Karun Çıkmazı Sokak, TSKB Apartmanı, No.2/1, Beyoğlu, İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 770420 ticaret sicil numarası ile kayıtlı TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz web sitesi üzerinden kayıt gerçekleştirebileceğiniz bülten aboneliği süreçlerinde işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bülten Abonelerinin;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • İletişim (E-posta Adresi)

Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Açık rıza

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz web sitesi üzerinden bülten aboneliği seçeneği ile elektronik ortamda toplanmaktadır.

Recaptcha Kullanımı

Şirketimiz web sitesinde Şirketimiz yayınlarına üyelik kaydı aşamasında bilgi girişinin gerçek bir kişi tarafından mı yoksa otomatik makine işleme yoluyla mı belirlemek için Google Inc. (Google) tarafından sağlanan recaptcha aracı kullanılmaktadır. Google tarafından Şirketimize sağlanan hizmet güvenlik amaçlı olup, tarafımızca anılan hizmet kapsamında bir kişisel veri işlenmemektedir.

Anılan güvenlik önlemi kapsamında Google tarafından kişisel verileriniz işlenebilecek olup, Google veri gizliliği düzenlemeleri hakkında tüm bilgilere Google gizlilik ve şartlar hükümleri aracılığıyla erişebilirsiniz.

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.

E-posta: info@escarus.com

Kep Adresi: tskbsurdurulebilir@hs01.kep.tr

Adres: Ömer Avni Mahallesi, Karun Çıkmazı Sokak, TSKB Apartmanı, No.2/1, Beyoğlu, İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 770420 ticaret sicil numarası ile kayıtlı TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin hizmet alımları süreçlerinde e-posta, telefon ve sair süreçler aracılığıyla iletişime geçilerek teklif alımı, sözleşme müzakeresi, sözleşme akdedilmesi, iş ilişkisinin tesisi ve sürdürülmesi süreçlerinde işlediğimiz kişisel verilere ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Şirketimiz Tarafından Teklif Alınan Gerçek Kişi Tedarikçi Adaylarının;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Kimlik Bilgileri

(Adı Soyad)

 • İletişim Bilgileri

(E-posta, Adres)

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

Bir hakkın tesisi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Sözleşme Müzakere Süreçlerinde;

 • Kimlik Bilgileri

(Adı Soyad)

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Alenileştirme

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketimiz Tarafından Teklif Alınan Tüzel Kişi Tedarikçi Adayları Çalışanlarının;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Kimlik Bilgileri

(Adı Soyad)

 • İletişim Bilgileri

(E-posta, Adres)

 • Diğer
  (İşyeri Bilgisi)

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

Bir hakkın tesisi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcı

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Sözleşme Müzakere Süreçlerinde;

 • Kimlik Bilgileri

(Adı Soyad)

 • Mesleki Deneyim Bilgisi
  (Unvan)

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Alenileştirme

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketimizin Gerçek Kişi Tedarikçilerinin;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Kimlik Bilgileri

(Adı Soyad, TCKN / Yabancı Kimlik Numarası)

 • İletişim Bilgileri

(E-posta, Adres, Telefon)

 • Mesleki Deneyim (Unvan)

Faaliyetlerinin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketimiz Tüzel Kişi Tedarikçi Çalışanlarının;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Kimlik Bilgileri

(Adı Soyad)

 • İletişim Bilgileri

(E-posta, Telefon)

 • Mesleki Deneyim (Unvan)
 • Diğer
  (İşyeri Bilgisi)

Faaliyetlerinin yürütülmesi

Bir hakkın tesisi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirketimiz Tedarikçi İmza Yetkililerinin;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Kimlik Bilgileri

(Adı Soyad, İmza)

 • Hukuki İşlem Bilgisi

(İmza Sirkülerinde, Vergi Levhasında ve TTSG ilanlarında Yer Alan Bilgiler)

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması

Hukuki yükümlülük

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcılar

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, tarafınızca iletişime geçilmesi esnasında, teklif ve sözleşme süreçlerinde şirketiniz tarafından paylaşılan bilgi ve belgeler çerçevesinde veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.

E-posta: info@escarus.com

Kep Adresi: tskbsurdurulebilir@hs01.kep.tr

Adres: Ömer Avni Mahallesi, Karun Çıkmazı Sokak, TSKB Apartmanı, No.2/1, Beyoğlu, İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 770420 ticaret sicil numarası ile kayıtlı TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz info@escarus.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçtiğiniz süreçlerde işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

info@escarus.com E-posta Adresine Gönderim Yapan Kişilerin;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

 • Kimlik (Ad-Soyad)
 • İletişim (E-posta Adresi)
 • Diğer (E-posta içerisinde yer verdiğiniz talep, öneri ve şikayetlerinize ilişkin bilgiler)

Talep ve şikayetlerin takibi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz info@escarus.com e-posta adresi ile elektronik ortamda toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.

E-posta: info@escarus.com

Kep Adresi: tskbsurdurulebilir@hs01.kep.tr

Adres: Ömer Avni Mahallesi, Karun Çıkmazı Sokak, TSKB Apartmanı, No.2/1, Beyoğlu, İstanbul