Escarus

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 770420 ticaret sicil numarası ile kayıtlı TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz info@escarus.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçtiğiniz süreçlerde işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları 

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

info@escarus.com E-posta Adresine Gönderim Yapan Kişilerin;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

  • Kimlik (Ad-Soyad)
  • İletişim (E-posta Adresi)
  • Diğer (E-posta içerisinde yer verdiğiniz talep, öneri ve şikayetlerinize ilişkin bilgiler)

Talep ve şikayetlerin takibi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları

  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz info@escarus.com e-posta adresi ile elektronik ortamda toplanmaktadır. 

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz

Veri Sorumlusu: TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.

E-posta: info@escarus.com 

Kep Adresi: tskbsurdurulebilir@hs01.kep.tr

Adres: Ömer Avni Mahallesi, Karun Çıkmazı Sokak, TSKB Apartmanı, No.2/1, Beyoğlu, İstanbul