Escarus

5 Aralık Kadın Hakları Günü 2021

Paylaşım TarihiAralık 5, 2021

Ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü olan 5 Aralık’ta kutlanan Kadın Hakları Günü’nde açıklamalarda bulunan Escarus, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine ve kurumların bu konuda yapabileceklerine dikkat çekti.

Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, 5 Aralık Kadın Hakları Günü kapsamında yaptığı açıklamada, “Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı, bireylerin cinsiyetten bağımsız olarak ekonomik ve sosyal yaşamın her alanına eşit derecede katılabilmesi, herkesin insanlık onuru ve hakları açısından eşit olması amacını taşıyor. Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili atılan adımların en eski ve en önemlilerinden birinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması olduğunu söyleyebiliriz. 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile kadınların siyasi seçimlerde oy kullanabilmesi ve aday olabilmesinin önündeki yasal engel kaldırıldı. Böylelikle ülkemiz kadınları bu hakka Fransa’dan 10, İtalya’dan 11, Belçika’dan 26 ve İsviçre’den 37 yıl önce kavuştular” dedi.

Bu tarihin yıl dönümünde kutlanan Kadın Hakları Günü’nün kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla bireylerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusundaki yaklaşımlarını değerlendirmeleri için önemli bir fırsat olduğunu hatırlatan Kavak, “Kadın hakları konundaki farkındalığın toplumun her kesimine yayılması için yasal düzenlemeler ve ulusal politika adımlarının ötesinde üretim, ekonomi, eğitim ve kültürel alanlarda kadınların eşit temsilinin benimsenmesi ve içselleştirilmesi büyük önem taşıyor. Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin yolu şirketlerin organizasyon yapıları, yönetimleri, insan kaynakları politikalarıyla kurumsal stratejileri ve kültürlerinden geçiyor. Tüm bu alanlardaki yaklaşım değişikliği ve somut adımlarla benzer ya da aynı işi yapan çalışanlar arasında cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğini ortadan kaldırabiliriz. Ebeveynlik durumundan erkek çalışanlara kıyasla daha fazla etkilenen kadın çalışanların iş hayatlarını kolaylaştırabiliriz. Toplumsal cinsiyet rollerine dayalı olarak “kadın işi-erkek işi” algısını değiştirmek, sektörel bazlı cinsiyet öbekleşmelerinin ve üst kademelerdeki dengesiz cinsiyet temsil oranlarının önüne geçmek de yine atacağımız adımlarla mümkün. Her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı toplumlarda refah seviyesinin de yükseldiğini görüyoruz. İyi eğitim alan kadınların üretime ve ekonomiye katılımı ile operasyonel verimlilik, müşteri memnuniyeti, itibar, marka değeri ve çalışan bağlılığı daha üst seviyelere taşınıyor” dedi.

Escarus’un çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik sunduğu hizmetlere ve eğitim programlarına da değinen Kavak, sözlerini şöyle tamamladı: “Özel sektör oyuncularına, kadın dostu şirket olma yönünde adımlarını hızlandırılmaları ve yaratıcı uygulamalarla ayrışmaları yönünde somut önerilerde bulunuyoruz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nün öneminin altını çizerken, tüm paydaşlarımızın bu özel günü mevcut uygulamalarını nasıl daha eşitlikçi bir düzeye taşıyabileceklerini değerlendirmek için bir fırsat olarak görmelerini umuyoruz.”