Escarus

AB Yeşil Mutabakatı Projesi

2050 yılında ilk karbon nötr kıta olmayı hedefleyen Avrupa Birliği’nin Aralık 2019’da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı yakından takip eden Escarus, Türkiye’nin sanayi kuruluşlarının Avrupa’dan yayılan “karbonsuz ekonomi” ve “yeşil dönüşüm dalgası”na uyum sağlamasına yardımcı olmayı hedefleyen DEİK ile “Sanayi Sektörünün Karbonsuz Ekonomiye Geçiş Sürecinin Desteklenmesi” projesini yürütmektedir.

Paylaşım TarihiMart 1, 2021

Sanayi kuruluşlarının, Avrupa Yeşil Mutabakat’ını yakından takip edebilmesi ve dönüşümün etkilerini öngörebilmeleri için yürütülen çalışma kapsamında; konuya ilgi duyan DEİK paydaşlarının da projeye dahiliyetini sağlayarak Mutabakat ile ilgili belgeleri içeren bir “Külliyat”, Türkiye için önemli aksiyon adımlarını listeleyen bir “Takvim” ve sanayi şirketlerinin alması gereken tedbirleri değerlendirebilecekleri bir “Kontrol Listesi”ni de içeren bir rapor hazırlanmaktadır.