Escarus

Birgi Mefar, Escarus CEPS Sertifikasını Almaya Hak Kazandı

Birgi Mefar’ın sürdürülebilirlik konusunda kurumsal kapasitesini geliştirmek üzere Escarus danışmanlığında 2021’de başlattığı projenin bir ayağı da Birgi Mefar’da toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı ve performansını iyileştirmek üzerine kurgulandı.

Paylaşım TarihiOcak 4, 2022

Mayıs ayında Birgi Mefar Cinsiyet Eşitliği Projesi Sertifikası (CEPS) ekibinin kurulması ile başlayan yaklaşık 8 aylık süreç boyunca kurumda Escarus destekleriyle; eşitlik ve kapsayıcılık politika dokümanının oluşturulması, çeşitlilik ve kapsayıcılık konuları ile ilgilenen bir komite kurulması, toplumsal hayatta ve iş dünyasında cinsiyet eşitliği konularında eğitimler düzenlenmesi, tesislerdeki emzirme odası imkanlarının iyileştirilmesi ve kurum içi ve kurum dışı iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi eylemler hayata geçirildi. Tüm bu gelişmelere istinaden 2021 yılının sonunda Birgi Mefar, Escarus Cinsiyet Eşitliği Projesi Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Birgi Mefar Grubu Genel Müdürü Sayın Faik Somer’in ve Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak katılımıyla gerçekleşen sertifika teslim töreninde Birgi Mefar’ın toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında kaydettiği ilerlemenin altı çizilerek bundan sonraki iş yapış süreçlerine bu bakış açısının entegre edilmesi için çalışmaların devam edeceği bildirildi.