Çalışanlarımız

Escarus dinamik, güçlü ve deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir.

Escarus, çalışanlarını en büyük değerlerinden biri olmak görmektedir. Çalışanlarımızın kısa özgeçmişlerine aşağıda yer verilmektedir.

Genel Müdür

DR. KUBİLAY KAVAK

Dr. Kubilay Kavak endüstri mühendisliği alanında lisans (Bilkent Üniversitesi) ve yüksek lisans (Gazi Üniversitesi), kamu politikaları alanında yüksek lisans (Cornell Üniversitesi), kamu yönetimi alanında doktora (Gazi Üniversitesi) derecesi sahibidir.

Escarus ailesine katılmadan önce özel sektörde, Başbakanlık’ta, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Kalkınma Bakanlığı’nda ve Birleşmiş Milletler’de çalışan Kavak, meslek hayatında büyük ağırlıkla ulusal kalkınma, projeksiyon ve modelleme, enerji politikaları, sanayi politikaları, altyapı yatırımları, kamu yönetimi, kamu politikaları, yatırım finansmanı, proje analizi ve proje yönetimi gibi konu ve alanlarda faaliyet göstermiştir. 

Enerji, iklim değişikliği, kamu politikası, kentleşme, sanayileşme gibi çeşitli alanlarda yayımlanmış çok sayıda makale, rapor ve çalışma ile enerji verimliliği alanında yayımlanmış bir kitabın sahibi olan Dr. Kavak, endüstriyel sistemlerde optimizasyon konulu dört kitabın da editörlüğünü yapmıştır. 2013-2017 yılları arasında uluslararası bir projenin koordinatörlüğünü yürüten Dr. Kubilay Kavak, uluslararası kuruluşlarla ve kalkınma finansmanı sağlayan bankalarla da çeşitli düzeylerde çalışma tecrübesine sahiptir.

Daha Fazla
İş Geliştirme Direktörü

KADİR BURAK OĞUZ

Burak Oğuz, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü, ardından da Yeditepe Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon, Marmara Üniversitesinde Üretim Yönetimi ve Pazarlama yüksek lisans programlarını tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1996 yılında Koç Grubunda Otoyol Pazarlama’da pazarlama uzmanı olarak başlayan Oğuz, 1999 yılında Finansbank Yönetici Adayı programını tamamlamış, takip eden süreçte bankanın Ödeme Sistemleri ve Bireysel Bankacılık tarafında görev yapmış, alternatif dağıtım kanalları, ödeme sistemleri, CRM ve MIS alanlarında çok çeşitli projelerde rol almıştır.

Finansbank sonrasında Hyundai, Avea, Koleksiyon ve GfK pazarlama bölümlerinde CRM, pazar araştırmaları, ürün yönetimi, iletişim, kampanya yönetimi ve satış gücü otomasyonu başlıklarında farklı kademelerde görevler yürütmüştür.

Bankacılık, üretim ve perakende sektörlerinde satış geliştirme, dijital pazarlama, ödeme sistemleri, CRM ve veri madenciliği konularında yurtiçi ve yurtdışı projelerde danışman olarak görev yapan Oğuz, Mart 2016’dan beri Escarus’ta çalışmaktadır. Oğuz, proje geliştirme çalışmalarının yanı sıra ürün ve hat tasarımıyla ilgili konularda da sorumluluk ve yetkinlik sahibidir.

Daha Fazla
Proje Direktörü

AYŞE ECE SEVİN

İTÜ Çevre Mühendisliği mezunu olan A. Ece Sevin, Enerji ve Çevre Yönetimi alanında da yüksek lisans derecesi sahibidir. Escarus’a katılmadan önce Fichtner’de Çevre Danışmanı/Proje Yöneticisi olarak çalışan Sevin, meslek hayatında onlarca yatırım projesinin inceleme ve değerlendirilmesinde ve çok sayıda projenin yürütülmesinde rol almıştır.

2014 yılından beri Escarus’ta görev yapan Sevin, ulusal ve uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcılar için şirketlerin ve projelerin sürdürülebilirlik perspektifinde finansal olmayan (çevresel ve sosyal) risklerinin belirlenmesi, sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal yönetim sistemlerinin kurulması, sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulması ve performans raporlamalarının yapılması konularında hizmet vermektedir.

Projelerin çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi ve etki analizi, emisyon azaltım projeleri geliştirilmesi ve proje yönetimi konularında yetkinliği bulunan Sevin; konvansiyonel ve yenilenebilir enerji projeleri, enerji dağıtım projeleri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi çeşitli alanlarda da deneyim sahibidir. Çeşitli yurtdışı projelerindeki görevleriyle uluslararası birikime sahip olan Sevin, çok sayıda projede ve eğitim organizasyonunda eğitici rolüyle de hizmet sunmaktadır.

Daha Fazla
Yönetici

MELİS BİTLİS

Sabancı Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler mezunu olan Melis Bitlis, yüksek lisansını Johns Hopkins Üniversitesi Enerji ve Çevre Politikası ve Uluslararası Ekonomi alanlarında tamamlamıştır.

2015 yılından beri Escarus’ta görev yapan Bitlis, finans sektöründeki müşteriler (bankalar, sigorta şirketleri, özel emeklilik fonları ve finansal kiralama şirketleri) ve reel sektör şirketleri için sürdürülebilirlik politikaları, yeşil tahvil çerçevesi ve ikinci taraf görüş hizmetleri de dahil olmak üzere şirketlerin sürdürülebilir finansman ve iklim değişikliği hizmetlerine öncülük etmektedir. Yatırım portföylerine uygun sürdürülebilir yatırım çerçeveleri ve sürdürülebilir finans ürünleri hazırlama, finansal sektör kuruluşlarına iklim değişikliği riskleri ve fırsatları konusunda danışmanlık yapma, sürdürülebilir yeşil finansman raporlamaları yapma deneyimleri bulunan Bitlis, özel sektör profesyonelleri için bu konularda eğitim modelleri de geliştirmektedir.

Bitlis’in enerji verimliliği, çevresel ve sosyal performans standartları, çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi, yeşil tahvil ve iklim finansmanı ve sürdürülebilir finansman alanlarındaki proje yönetimi tecrübesinin yanında iklim değişikliği alanında uluslararası deneyimi bulunmaktadır.

Daha Fazla
Yönetici

SULTAN ŞALGAM

Sultan Şalgam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Profesyonel kariyerine Bölgesel Çevre Merkezi'nde başlayan ve ardından 3 yıldan fazla bir süre Ecorys Danışmanlık ve Mühendislik şirketinde çalışan Şalgam, Escarus ‘a katılmadan önce PwC'de Yönetici olarak görev yapmıştır.

Şalgam, sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına yönelik ilgisi ve bilgi birikimi ile politika ve strateji geliştirme, yönetişim, sosyal etki değerlendirmesi gibi çalışma alanlarında 10 yıllık mesleki deneyime sahiptir.

Kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası projede görev alan Şalgam, kamu kurumları ve özel sektör müşterileri için veriye dayalı strateji ve iş modelleri geliştirilmesi konularında analitik uzmanlığa sahiptir. Şalgam ayrıca, kamu sektörünün dönüşümü ve kamu kurumlarının teknik/idari kapasitesinin iyileştirilmesi ile ilgili projelerde de görev yapmıştır.

Şalgam, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla (bakanlıklar, belediyeler, odalar, kalkınma ajansları, uluslararası kuruluşlar, STK'lar, yerel KOBİ'ler vb.) iş birliği yapmış ve güçlü bir iletişim ağının bir parçası olmuştur.

Daha Fazla
Yönetici Yardımcısı

BURCU OTMAN BEKTAŞ

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu Burcu Otman Bektaş, Kimya Mühendisliği yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamış olup aynı üniversitede doktora eğitimini sürdürmektedir.

Daha önce Sabancı grup şirketlerinden Akçansa Çimento ve Kordsa Global’in teknik departmanında çeşitli projelerde uzman olarak çalışan Bektaş; sistem kurma, işletmelerde tehlikeli kimyasalların yönetilmesi, çevre ve kalite laboratuvarlarının yönetimi, kaynak ve enerji verimliliği çalışmaları, süreç geliştirme, kalite ve ürün yönetimi ve Yalın 6 Sigma projelerinde görevler almıştır. Bektaş, Escarus’ta ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarına uygun sürdürülebilirlik ve çevresel/sosyal yönetim sistemlerinin kurulması, kapsamlı sera gazı emisyon envanterinin hazırlanması, kaynak ve enerji verimliliği çalışmaları, proje metodolojilerinin geliştirilmesi, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, çevresel ve sosyal risk yönetimi, iklim değişikliği ve karbon ticareti konularında hizmet vermektedir. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 50001, ISO 10002, ISO/IEC 17025 gibi yönetim sistemleri alanında 7 yıllık yönetim tecrübesine bulunan Bektaş, kimyasalların yönetilmesi konularında farklı endüstriyel sektörlerde de deneyime sahiptir.

Daha Fazla
Yönetici Yardımcısı

EMİR KOZİKOĞLU

Emir Kozikoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi / State University of New York at Buffalo Çift Diploma Programı’nda Çevre Mühendisliği okumuş, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Finans (ECONFIN) programında tamamlamıştır.

Kariyerine Doha’daki Lusail projesinde çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve kalite denetimlerinden sorumlu saha mühendisi olarak başlayan Kozikoğlu, Escarus ailesine katılmadan önce 2014-2019 yılları arasında EY Türkiye İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Ekibi’nde Kıdemli Danışman olarak görev yapmıştır.

5 yıllık danışmanlık ve denetim tecrübesi olan Kozikoğlu’nun; finansal olmayan verilerin denetimi, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği risk ve fırsatlarının yönetilmesi, sürdürülebilirlik strateji ve politikaları, sürdürülebilirlik raporlama standartları (GRI, CDP, TCFD, IIRC, UNGC, AA1000APS), sürdürülebilirlik endeksleri (BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, DJSI, FTSE4Good, MSCI ESG Endeksleri), karbon envanteri, yenilenebilir enerji stratejileri, sosyal etki değerlendirmesi ve yatırımın sosyal geri dönüşü (SROI) gibi konularda birçok farklı sektörden şirketler ile danışmanlık projelerinde yer almıştır.

Daha Fazla
Uzman Yardımcısı

EMİNE ÇELEN

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu olan Emine Çelen, yüksek lisansını İTÜ Enerji Enstitüsü’nde enerji bilimi ve teknolojileri programında yapmış olup aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir.

Yaklaşık bir yıl boyunca İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan Maviiz Çevre ve Enerji Sistemleri Ar-Ge Şirketi’nde ar-ge ve proje mühendisi olarak çalışan Çelen, çevre, kimya ve biyokütle enerjisi ile ilgili projelerin fizibilite çalışmaları, çizimleri ve kütle enerji hesaplamaları ile ilgili tecrübeye sahiptir. Yoğun olarak biyogaz projelerinde çalışan Çelen’in, tesis kurulumu için gerekli olan ekipmanların satın alma faaliyetleri konusunda da deneyimi bulunmaktadır.

Çelen, ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve İTÜ tarafından desteklenen “İTÜ: Sürdürülebilir Enerji Üssü” isimli projede görev almıştır. Projenin hayata geçmesi için her aşamasında çalışmış olan Çelen, mali ve teknik rapor hazırlamak, ihale firmaları ile yakın temas halinde olup yapılan işleri kontrol etmek, satın alma işlemlerini yürütmek ve projenin devreye alınması için deneme çalışmalarını gerçekleştirmek gibi faaliyetlerde bulunmuştur.

Daha Fazla
Uzman Yardımcısı

ŞİMAL ÇINAR

Şimal Çınar, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler anadalı ve İktisat yandalında kapsamlı burslu olarak tamamlayarak 2019 yılında mezun olmuştur.

Eğitimi sırasında akademi ve medya gibi çeşitli sektörlerde yurt içi ve yurt dışında stajlar yapmış olan Çınar, aynı zamanda birçok farklı projede gönüllü olarak yer almıştır. Eylül 2019 itibarıyla Escarus bünyesinde Uzman Yardımcılığı görevine başlamıştır.

Daha Fazla

İLETİŞİM FORMU×

Ad Soyad *

Email *

Mesaj *

x Escarus Yayınları Üyelik Kayıt

Kayıt olmak için lütfen e-posta adresinizi paylaşın

E-bülten kayıdınız yapılmıştır.

test deneme

Kayıt alınamadı lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.