Escarus

CEPS Bağımsız Değerlendirme ile Tescil Edilebilir Hale Geldi

2023 yılı itibarıyla,Escarus’un Türkiye’nin önde gelen belgelendirme, doğrulama ve denetim kuruluşlarından biri olan Vericert ile yaptığı iş birliği neticesinde, Kurumlar cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılıklarını bağımsız bir değerlendirme ile onaylatabilir hale geldi. Kurumlar artık CEPS Sertifikasına uygunluklarını resmi olarak tescil ettirebilir.

 

Escarus’un Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS), kurumların cinsiyet eşitliği uygulamalarını ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

Program kapsamında, kurumların toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamaları TSKB ve Escarus tarafından geliştirilen Cinsiyet Eşitliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı (CODA) ile ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.

Escarus, yapılan değerlendirme sonuçlarına dayanarak her kuruma özgü cinsiyet eşitliği yol haritası sunmaktadır. Kurumlar bu yol haritasını hayata geçirirken, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri izlemekte ve destek olmaktadır.

Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, kurum sertifika ile ödüllendirilmektedir.