Escarus

COP22 Marakeş’in Ardından

22’inci Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi Taraflar Konferansı (COP 22) 7-18 Kasım 2016 tarihleri arasında Marakeş, Fas’ta gerçekleşti.

Paylaşım TarihiKasım 7, 2016

Devlet temsilcileri, akademi, sivil toplum ve özel sektörden gözlemcilerin de katıldığı Zirve’den çıkan temel sonuç, tarafların Paris anlaşması konusundaki kararlılığıydı. Paris’ten geri dönüş olmadığı mesajının altı çizildi, Paris Anlaşması’nın hayata geçirilmesine yönelik uygulamalar tartışıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, ekonominin düşük karbon için çeşitlendirilmesi ve iklim değişikliğinin uygulanabilir hale gelmesi için ölçeğinin büyütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Temiz enerji ekonomisine geçişte rolün özel sektöre düştüğünü belirtti. Bu süreçte de deneyim ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımının kritik olduğunu aktardı.

İklim finansmanı, Marakeş’te geçen tartışmaların başında gelen konular arasındaydı. Paris Anlaşması’nı hayata geçirebilmek için gerekli olan finansman modelleri konuşuldu. Kyoto Protokolü’nün bir mekanizması olan Adaptasyon Fonu’nun Paris Anlaşması’na da hizmet etmesi gerektiği belirtildi. Yayınlanan kararlar ve sonuç raporlarında sağlanan iklim finansmanının, katma değer yaratan finansman olması gerektiğinin altı çizildi. Cinsiyet eşitliği, su ve okyanus gibi diğer konular da, Zirve tartışmalarında yer alan başlıklardı. İklim değişikliğinin toplumlardaki dezavantajlı gruplar için yarattığı ek sorunlar, hizmetlere ulaşım gibi konular, bölgesel farklılıkların altı çizildi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) ve SDG’lerin uygulamalardaki izdüşümü hakkında gerçekleştirilen etkinlik ve konuşmalar , SDG’lerin önümüzdeki dönemde hem ülkelerin hem de özel sektörün strateji ajandasında yer alacağına işaret etti.

COP 22 kapsamında ilk kez düzenlenen COP 22 Pavilyonu’nda Escarus da Türkiye finans sektöründe sürdürülebilirlik ile iklim değişikliğinin rolü ve enerji/kaynak verimliliği hakkında iki adet sunum gerçekleştirdi. Escarus ekibinden Melis Bitlis “İş Dünyası ve İklim Değişikliği” ile “Yenilenebilir Enerji” isimli oturumlara panelist olarak katıldı.