Escarus

Cumhuriyetin 100. Yılında İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Finans Zirvesi

Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Cumhuriyetimizin 100.Yılı için düzenlenen etkinler kapsamında, Turkuvaz Medya Grubu sponsorluğunda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. Yılında İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Finans Zirvesi düzenlendi.

Paylaşım TarihiEkim 27, 2023

2008 yılında kurulan Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Cumhuriyetimizin 100.Yılı için düzenlenen etkinler kapsamında gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. Yılında İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Finans Zirvesi düzenlenmiştir. iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin giderilmesi için sürdürülebilir-dayanıklı ve kapsayıcı kalkınma seçeneğini, başka bir ifade ile yeşil dönüşümü ve bu dönüşümde sürdürülebilir finansın rolünün bahsedildiği zirve STKAM Müdürü ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr Esra Yüksel Acı’nın açılış konuşmasıyla başladı.

Acı, en önemli üç küresel risk olarak belirttiği iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik kaynaklı zorluklara karşı inovatif çözümler üretmenin, bu çözümleri yetkililer, paydaşlar ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirmenin daha dayanıklı ve kapsayıcı toplumları var edeceğini vurguladı.

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcı Mustafa Çelen ise konuşmasında iklim krizi için farkındalığın ötesine geçilerek gerekli önlemlerin alınması faaliyetlerin hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Konferansın sponsoru Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tezel de, ihracat yaptığımız sektörlerde karbon ayak izinin sıfırlanması gerektiğini, bu konuda finans şirketlerinin desteği ile sürdürülebilirlik konularında ileriye gidilebileceğini belirtti.

Tezel ”Yapılacak yatırımların yenilenebilir enerji üzerine odaklanması ve bunların gerekli finansman imkanlarının sağlanmasının öncelikli olması lazım. Gerekli teşviklerin kamu tarafından, özel sektör tarafından ve finansal kuruluşlar tarafından atılacak adımlarla çıkıyor olması gerekmektedir. Bu noktada herkese görev düşmektedir.” dedi.

İklim Değişikliği Perspektifinden Türkiye’nin Yeşil Dönüşümü temalı birinci panel İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rana Atabay Kuşçu moderatörlüğünde yürütüldü.

Panel, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzmanı Sayın Arzu Önsal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Makine Yüksek Mühendisi Emrah Berat Birsen, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Escarus Direktörü Melis Bitlis ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası- Yatırım Bankacılığı, Proje Değerlendirme, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Seçil Kızılkaya Yıldız’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Arzu Önsal, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması ruhuna güvenerek enerji talebi ve emisyonlarının artacağı, bu nedenle azaltım hedeflerinin başkanlık tarafından dikkatle izlendiğini belirtti.

Emrah Berat Birsen de, Türkiye’nin teknoloji dönüşümüne liderlik eden ülkelerden biri olduğunu vurgularken, 4.000 başvurunun ardından 520 işletmeye destek sağlandığını dijitalleşme ve çevresel etkilere odaklanarak sektördeki dönüşümün hızlandırmasının amaçladığını bildirdi.

Melis Bitlis ise, yeşil dönüşümün, sadece reel sektör için değil, sanayi ve özel sektör için bir ortak yol haritasının uzun vadeli değişimlere ayak uydurmak ve piyasadaki taleplere yanıt verme esnekliği sunan bir fırsat olduğunu söyledi.

Seçil Yıldız ise, Ticaret Bakanlığı’nın Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda, Kalkınma Bankası olarak finans sektöründe sürdürülebilirlik konusunda yapılanları açıkladı. Kaynak verimliliği, biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, kadın istihdamı ve ulaşım gibi alanlarda bütüncül bir bakış açısının önemli olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir, Dayanıklı ve Kapsayıcı Kalkınmanın Finansmanı ve Türkiye temalı panel Marmara Üniversitesi STKAM Müdürü ve konferansın düzenleyicisi Prof. Dr. Esra Yüksel Acı moderatörlüğünde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanlığı Uzmanı Sevgi Kılıç Er, Dünya Bankası Kıdemli Finansal Sektör Uzmanı Etkin Özen ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Ekonomik Araştırmalar Müdürü Dr. Feridun Tur ve Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Güzhan Gülay’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Sevgi Kılıç Er, küresel ve yerel ölçekte farklı alt başlıklarda çok ciddi düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Etkin Özen, Dünya Bankası’nın Türkiye’nin 2040 yılına kadar ekstradan mevcut yatırım ve altyapı projelerinin dışında yaklaşık 200 milyar dolarlık bir finansman ihtiyacı olduğunu öngördüklerini söyledi.

Feridun Tur ise, yeşil dönüşüm finansal istikrar ve sermaye birikim sürecinde rekabet gücü gelişmiş ülkelerin yeniden sanayileşme stratejilerinin odak noktası olduğunu belirtti.

Güzhan Gülay ise finansal kurumların sürdürülebilir kalkınmanın en önemli ayağı olduğunu bu bağlamda sürdürülebilirliğin ölçümü ve değerlendirilmesinin gerektiğini ve bu konuda Borsa İstanbul’un endeksleri ve raporlamaları ile öncü olmaya çalıştığını söyledi.

Zirvenin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İklim değişikliği, şu an dünya genelinde ciddi bir küresel kriz halini almış durumdadır. Bu krizle mücadelede devletin aldığı önlemler, politika düzenlemeleri, özel kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin artan farkındalığı ve etkin faaliyetleri, dünya sürdürülebilirliği ve gelecek nesiller için uzun vadeli çözümler sunma yolunda devam edecek.

Ulu önder Atatürk ve aziz milletimizin fedakarlığı ile kurulmuş olan Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun.”