Escarus

DenizBank Sürdürülebilir Finans Çerçevesini Yayınladı

DenizBank’ın hayata geçirdiği Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında, düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dayanıklı ekonomiye geçişi destekleyen projelerin finansmanı için yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarının yanı sıra olumlu toplumsal etki yaratan sosyal borçlanma araçları da ihraç edilebilecek.

Paylaşım TarihiAralık 4, 2023

ANALİZ GAZETESİ

Çerçeve, DenizBank’ın olumlu çevresel ve sosyal etkiye sahip projelere daha fazla finansman sağlama ve yatırım yapılmasını teşvik etme amacına ek olarak, yenilikçi sürdürülebilir ürünler geliştirilmesi konusunda yoğunlaşacağı alanları işaret ediyor.

ING Bank N.V. ve Standard Chartered Bank’in sürdürülebilirlik danışmanı oldukları; ISS Corporate Solutions’tan İkinci Taraf Görüşü (SPO) alınan Çerçeve, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) ve Kredi Piyasası Birliği (LMA) tarafından belirlenen ilke ve kılavuzların; (Yeşil Tahvil İlkeleri 2021 (Haziran 2022 tarihli Ek I ile birlikte), Sosyal Tahvil İlkeleri 2023, Sürdürülebilirlik Tahvil İlkeleri 2021, Yeşil Kredi İlkeleri 2023 ve Sosyal Kredi İlkeleri 2023); temel bileşenlerini kapsamlı bir şekilde içeriyor.

“Tarım ve Gıda Güvenliği” kategorisine yer veren ilk Türk bankasıyız

DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle dedi: “Denizbank olarak ülkemizde sürdürülebilirlik dönüşümünün kolaylaştırıcısı olmak vizyonunu; müşterilerimize sunduğumuz yeni nesil bankacılık ürünlerimiz, çevreye duyarlı, sosyal fayda yaratacak finansman yaklaşımımız ve kurum içi çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejimiz olmak üzere üç ana başlıkta ele alıyoruz. Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemimizin ve Sürdürülebilir Finans Çerçevemizin temel geliştirme sürecinde rol alan Green for Growth Fund (GGF) ve Escarus ile çerçevenin hızla gelişen teknoloji ve politikalara uygun oluşturulması için yol gösteren ING Bank N.V. ve Standard Chartered Bank’a teşekkür ediyoruz”.

ENBD sahipliğinde, yenilenebilir enerji projelerine, tarıma, KOBİ’lere, mikro işletmelere, kadın girişimcilere ve doğal afetlerden etkilenen bölgelere finansal destek sağlamak amacıyla yurtdışından toplam 2,1 Milyar Dolar tutarında sürdürülebilir fon sağladıklarını belirten Böcügöz şunları söyledi: “Çerçevemizde tarım müşterilerine mikro kredi sağlamak için “Tarım ve Gıda Güvenliği” kategorisine yer veren ilk Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Tarıma sağlanan fonlar, özellikle Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının %50’si altında kalan bölgelerde üretimin aralıksız sürdürülmesi için önemli bir destek mekanizması. Tarımı daha verimli ve dayanıklı hale getirmenin aynı zamanda gıda güvenliğini güçlendirmeye hizmet ettiğinin, kıtlık ve iklim sorunlarına karşı çözüm adımı olduğunun tamamen farkındayız. Tarım alanındaki vizyonumuz ve çabalarımızın, Birleşmiş Milletler’in “Açlığa Son” Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine hizmet etmesinden de ayrıca mutluluk duyuyoruz. DenizBank olarak müşterilerimizi, ülkemizi ve gezegenimizin geleceğini desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz.