Escarus

Direktör Melis Bitlis, Özyeğin Üniversitesi'nde Konuşmacı Oldu

Direktör Melis Bitlis, Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin STKAM düzenlediği, “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Finans Zirvesi”nde konuşmacı oldu. “İklim Değişikliği Perspektifinden Türkiye’nin Yeşil Dönüşümü” konulu panele katılan Bitlis, Türkiye’de yeşil dönüşümde reel sektörün rolü ve şirketlerin yeşil dönüşüm için uygulaması gereken kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarından bahsetti. AB Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye’deki şirketlerin yeşil dönüşüm süreci için önemli bir uluslararası unsur olduğunu belirten Bitlis, Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKDM) gibi uygulamaların şirketlere getireceği mali ve raporlama yükümlülüklerinin altını çizdi. Bitlis, Yeşil tedarik zinciri ve sorumlu satın alma uygulamalarının da küresel tedarik zincirlerinde faaliyet gösteren şirketlerde yeşil dönüşümü tetikleyen önemli unsurlardan biri olduğunu ifade ederek, özel sektörün bu geçişi uzun vadeli sağlaması için sürdürülebilirliği bir iş stratejisi ve iş modeli haline getirmesi gerektiğini belirtti, kurumsal sürdürülebilirlik yapılanmasının önemini vurguladı.