Escarus

Dr. Kubilay Kavak, AB Yeşil Mutabakatı San. Stratejileri Semineri’nde Konuşmacı

AB Yeşil Mutabakatı Sanayi Stratejileri Bilgilendirme Semineri, SKD Türkiye’den Noyan Ergül’ün moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirildi.

Paylaşım TarihiEkim 27, 2022

Tekstil sektörünü konu alan seminerde, sektörün mevcut durumu ve ilerleyen süreçte Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sektörü nasıl etkileyeceği konuşuldu. SKD Türkiye’den Konca Çalkıvik ve İstanbul Sanayi Odası’ndan Burçin Değirmencioğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı seminere, IMPEL Network Kıdemli Çevre Danışmanı Romano Ruggeri, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Dairesi Başkanı Gülizar Yavaş, İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ve Escarus Genel Müdürü Kubilay Kavak konuşmacı olarak katılım sağladı.