Escarus

Dr. Kubilay Kavak “Enerjimizi Nasıl Yönetiyoruz?” Panelinde Konuşmacı

ESCARUS Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, 22 Ekim’de Wow Kongre Merkezinde gerçekleşen Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Serginde “Enerjimizi Nasıl Yönetiyoruz?” isimli panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Paylaşım TarihiKasım 6, 2019

Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, bir fabrikada, tesiste veya şirkette enerji yönetim sistemi kurulması için öncelikle üst yönetimin tam anlamıyla ikna olması ve buna göre de ihtiyaç duyulan kaynakları seferber etmesi gerektiğini dile getirdiği konuşmasında, bütün yönetim sistemlerinde olduğu gibi ISO 50001’de de bu konunun işin ön şartı olduğunu söyledi. Dr. Kavak konuşmasının devamında şöyle dedi: “Üst yönetim meseleyi içselleştirdiğinde her şey su gibi akacak demektir. Buna mukabil Enerji Yönetim Sistemi yalnızca bir reklam aracı olarak değerlendirildiğinde ya da ISO 50001 popülerliği sebebiyle alınmak istenen bir belge konumuna indirgendiğinde, kalıcı, başarılı ve etkin bir sistemin kurgulanması zor olacaktır. O yüzden öncelikle üst yönetimin; en pahalı enerjinin ihtiyaç duyulduğu anda tedarik edilemeyen enerji olduğunu bilmesi gibi, en ucuz enerjinin de hiç üretilmemiş ve bu yüzden de tüketilmemiş, yani tasarrufla sağlanan enerji olduğunu bilmesi önem arz etmektedir.” 
Üst yönetimin taahhüdünü göstermesinin ön şartının yazılı bir enerji politikası olduğunu ifade eden Dr. Kavak, ayrıca bir de yönetici temsilcisi atanmasının önemine dikkat çekti. Üst yönetimin aktif biçimde süreci yönetmeye vaktinin olmaması sebebiyle bu işle ilgilenecek bir kişiyi yönlendirmesinin herkese mesaj vereceğini söyleyen Dr. Kavak, insan kaynaklarından satın alma birimlerine kadar her departmanın sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. Takip eden aşamada bir enerji ekibinin oluşturulması ihtiyacına değinen Dr. Kavak şöyle dedi: “Enerji yönetim ekibinin değişik departmanların temsilcilerden oluşturulmasında büyük fayda vardır, çünkü bu tercih farklı departmanların koordinasyonu/sahiplenmesi yönünden önemlidir. Diğer yandan takımın kompozisyonu; firma büyüklüğüne, yapısına/kültürüne, ne kadar enerji-yoğun bir sektör olduğuna bağlı olarak değişebilir.”