Escarus

Dünya Kadın Hakları Günü: “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eşitlik”

Paylaşım TarihiAralık 5, 2019

Sürdürülebilirlik ve kapsayıcı kalkınmaya destek yönünde kadın istihdamının desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği, alanlarında projeler yürüten Escarus, “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü”nde, sürdürülebilir kalkınma için fırsat eşitliğinin önemine vurgu yapıyor. Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak “Günümüzde büyük kurumsal şirketlerin kadın dostu uygulamalar anlamında önemli adımlar attıklarını gözlemliyoruz. Bunun bir adım ötesi tedarik zincirlerinin de fırsat eşitliği ve kadın dostu çalışma ortamı anlamında güçlendirilmesidir. Escarus olarak Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde projeler gerçekleştiriyor ve tedarik zincirinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı ve somut iş sonuçlarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma alanında danışmanlık hizmetleri sunan Escarus, kadının iş yaşamında güçlendirilmesi ile hem ekonomik hem de toplumsal kalkınmanın önündeki birçok engelin aşılabileceğine dikkat çekti. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların Türkiye’nin geleceği için önemli bir role sahip olduklarını hatırlatan Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, bu yolda iş dünyasına büyük sorumluluk düştüğünü ifade ederek sözlerine şöyle devam etti; ‘’Günümüzde büyük kurumsal şirketlerin kadın dostu uygulamalar anlamında önemli adımlar attıklarını gözlemliyoruz. Bunun bir adım ötesi tedarik zincirlerinin de fırsat eşitliği ve kadın dostu çalışma ortamı anlamında güçlendirilmesidir. Escarus olarak Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde projeler gerçekleştiriyor ve tedarik zincirinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı ve somut iş sonuçlarını artırmayı hedefliyoruz.’’

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nün kadınların iş yaşamında karşılaştıkları güçlükleri gündeme getirmek için de önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Kavak sözlerine şöyle devam etti: “Kadınların iş gücüne katılım oranı Türkiye’de %34 civarında. Diğer bir deyişle 20 milyondan fazla kadın iş gücüne katılamıyor. 4 milyondan fazla kadın ise kayıt dışı istihdam ediliyor. Yapılan pek çok araştırmanın ortak sonucuna göre kadının işgücüne katılımını mevcut duruma oranla artırmak, kişi başı GSYH’de ve dolayısıyla ekonomik büyümede artış sağlıyor. Diğer yandan kadın iş gücü oranı yüksek olan şirketlerin ekonomik performanslarının %30’a yakın oranda daha yüksek olduğu görülüyor. Kadın istihdamını artırmak, kadınların toplumdaki ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek ve fırsat eşitliğini sağlamak için iş dünyasının tüm aktörleri ile beraber çalışmanın gücüne inanıyor, fırsat eşitliğini sürdürülebilir kalkınmanın en önemli şartlarından biri olarak görüyoruz.”

Escarus’un, stratejik ve operasyonel sürdürülebilirlik ile kapsayıcılık çalışmalarına destek verdiğini, bu alanlardaki katkısını araştırma, raporlama ve eğitim faaliyetleri ile güçlendirdiğini belirten Dr. Kavak, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın istihdamını destekleyen projelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.