Escarus

Düşük Karbonlu Enerji Dönüşümü Hız Kazanacak

Dr. Kubilay Kavak, Enerji Görünümü 2023 raporuyla ilgili alt sektörler bazında ortaya çıkan dinamikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu: Dr. Kavak, “Enerji Görünümü 2023 raporumuzda alt sektörler bazında öne çıkan dinamikleri güçlü şekilde ortaya koyduk. Pek çok alanla direkt ilişki içinde olan enerji sektörünü makroekonomik görünüm, mevzuat gelişmeleri, politika faktörleri, sektörel eğilimler, fiyat dalgalanmaları ve teknolojik inovasyon odaklarıyla ele aldık. TSKB Enerji Çalışma Grubu’nda farklı disiplinlerden gelen üyelerimizin titiz katkılarıyla, geniş bir spektrumda ve analizlerin birbirini beslediği bir yaklaşımla hazırladığımız bu raporun, karar vericilere sektörle ilgili nitelikli bir perspektif sunacağını umuyoruz.” dedi.

Paylaşım TarihiAralık 12, 2023

ANALİZ GAZETESİ