Escarus

EBRD Kamu Binalarında Enerji Etütleri Projesi Çalışmaları

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından desteklenen proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okul binalarında enerji verimliliği ve binaların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik yatırım imkanlarının tespiti çalışması tamamlandı.

Paylaşım TarihiNisan 20, 2020

Çalışma kapsamında MEB temsilcilerinin de katılımıyla Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş ve Malatya’da yerleşik 8 ayrı okul kampüsünde enerji etüdü çalışmaları gerçekleştirildi.

Saha çalışmalarında elde edilen bulgular sonucunda enerji verimliliği ve deprem güçlendirmeye yönelik yatırım önerileri belirlenerek fizibilite çalışması gerçekleştirildi.

Fizibilite çalışması sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın bina envanterini temsil edecek şekilde belirlenen kapsama yaygınlaştırılarak proje tamamlandı.

Çalışmanın sonucu EBRD’nin yatırım kapsamının belirlenmesi sürecinde önemli bir girdi oluşturacak.