Escarus

Emisyonlarının Azaltılması, Kaynak ve Enerji Verimliliği Yatırımlarıyla Mümkün

Dr. Kubilay Kavak, Uluslararası Enerji Ajansı’nın Verimli Dünya Senaryosu’ndan örnekler vererek mevcut teknoloji ile tüm enerji verimliliği önlemleri uygulanırsa, 2040’a kadar dünyada enerjiye ilişkin sera gazı emisyonlarında ciddi bir azaltım yapılabileceğini vurguladı.

Paylaşım TarihiNisan 20, 2022

DÜNYA