Escarus

ERET

ERET modeli, çevresel ve sosyal değerlendirme derecesi, kredilendirme süreci öncesinde, Finansal Kuruluş’a alınması gereken önlemler ve bu derece kapsamında yapılması gereken izleme çalışmalarıyla ilgili bilgi sağlamaktadır.

ERET Modeli, Escarus-ERET “Çevresel Risk Değerleme Modeli” isim patenti ile Escarus adına alınmıştır. Bu model ile finansal kuruluşlara, finanse edilen projelerin 36 başlık altında çevresel ve sosyal risklerinin derecelendirilmesi için bir metot sunulmaktadır.

ERET, aynı zamanda IFC tarafından hazırlanmış bulunan ve günümüzde gelişmiş ekonomilerde faaliyet gösteren bankalarca yoğun olarak kabul görmüş bulunan Ekvator Prensiplerinde yer alan konuları kapsayan, IFC Performans Standartları ve EBRD Çevre Kriterleri ile de uyumludur.

ERET değerlendirmesi sonucunda çevresel riskin ortalamanın üzerinde çıkması ve/veya riskin yüksek bulunması durumunda, çevresel etkilerin nasıl azaltılacağı ve nasıl izlenileceği Model içinde ilgili ulusal mevzuatla da uyumlu bir şekilde yer almaktadır.

ERET sistemini kullanan bankalar ERET kapsamında elde ettiği bulguların ışığında çevresel risk kategorizasyonu gerçekleştirdiği gibi uluslararası kredi kuruluşlarınca kaynak temini çalışmaları kapsamında talep edilen çevresel rapor ve bilgi taleplerini de karşılamaktadır. Finansal açıdan çevresel risk analizi, çevresel riskin boyutlarının tanımlanarak kabul edilebilirlik sınırlarının etüdünü içerir. Çevresel risk analizi, aynı zamanda potansiyel risklerin dikkate alınarak bunların azaltılması veya ortadan kaldırılması için çevresel etkileri azaltacak eylem planlarının hazırlanmasını da kapsamaktadır.

Proje değerlendirme çalışmalarında sistematik bir yaklaşımın çok önemli bir parçasını oluşturan ERET, Escarus’u sürdürülebilir finans danışmanlığında çok farklılaştırmaktadır.