Escarus

Escarus, 10. Yıl Dönümünü Kutluyor

Paylaşım TarihiMart 24, 2021

2011 yılında TSKB’nin sürdürülebilir kalkınma alanındaki derin bilgi birikimi ve uzmanlığından doğan ESCARUS iş ve üretim dünyasının sürdürülebilirlik dönüşümüne destek misyonuyla çıktığı yolda 10’uncu senesini tamamladı. Sürdürülebilirliğin çevresel konuların ötesine geçen, toplumsal hayatın ve ekonominin tamamını etkileyen bir kavram olduğunun altını çizen ESCARUS Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak: “Sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunu bir strateji, sistem, bilgi ve deneyim işi olarak görüyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılda pek çok farklı sektör ve coğrafyada 100’den fazla kurum için 140’dan fazla proje gerçekleştirdik. Bu süreçte başarıyı tesadüfe bırakmayan ve bize güvenerek hem kurumlarına hem de ülkemize kalıcı değer yaratan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Bir TSKB iştiraki olan ESCARUS, sanayiden finansa, turizmden inşaata farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok kuruma 10 yıldır sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda bilgi ve tecrübesi ile destek sağlıyor. İş dünyasının sürdürülebilirlikle ilgili kapasitesini ve etkin risk yönetimi yetkinliklerini güçlendirmeye odaklanan ESCARUS, kurumların BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) olumlu katkısını artırma hedefiyle ilerliyor.

Sürdürülebilirliğin kurum içinde uçtan uca yönetilmesini sağlayacak strateji ve iş fonksiyonları geliştiren ESCARUS, çevresel ve sosyal etki değerlendirme, enerji ve kaynak verimliliği, sürdürülebilirlik yönetim sistemi ve çevresel risk yönetimi, SKA danışmanlığı, yeşil/sürdürülebilir tahvil/sukuk projelerinde ikinci taraf görüşü, sürdürülebilirlik raporlaması, entegre raporlama, karbon ve cinsiyet eşitliği sertifikasyonları ile paydaş analizi, kurumsal algı ve eğitim gibi konularda çözümler sunuyor.

Türkiye’de 60 ilde 23 farklı sektörde faaliyet gösteren ESCARUS, ağırlıklı olarak özel sektör şirketleriyle projeler yürütüyor. 30’un üzerinde yerli ve yabancı finans kuruluşunun sürdürülebilirlik projesinde danışman olarak görev alan ESCARUS, özellikle yabancı fonları kullanan kurumların bu fonlardan maksimum değer yaratması için bilgi birikimini paylaşıyor. ESCARUS, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlara hizmet sunma perspektifi çerçevesinde bu alandaki müşterilerini de çeşitlendiriyor. Türkiye’de merkezi yönetim ve yerel yönetimlerle yürütülen kamu projelerine ek olarak ülkenin önde gelen üniversiteleriyle ortak akademik projeler ve etkinlikler de gerçekleştiriyor.

10 yıllık süre içerisinde ülke sınırlarını aşarak yakın coğrafyaya hizmet ihracını artıran ESCARUS, küresel duruşa sahip yerli danışmanlık yapısını her geçen gün daha da güçlendiriyor. Uluslararası alanda daha çok finans ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlarla strateji, yönetim sistemleri ve çevre danışmanlığı başlıklarında yürütülen sürdürülebilirlik projeleri öne çıkıyor.

2019 yılında Green Bond Principles (GBP/Yeşil TahvilPrensipleri) Danışma Kurulu üyeliğine seçilen tek Türk şirketi olan ESCARUS; yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahvil piyasalarına geniş perspektifte katkı sunuyor. Yeşil tahvil ihracındaki süreçler için farklı piyasalarda geçerli olabilecek standartları belirlemeyi hedefleyen GBP’nin 2020 döneminde de Danışma Kurulu’na seçilen ESCARUS, ayrıca “İkinci Taraf Görüşü Çalışma Grubu”nun eş koordinatörlüğünü yürütüyor.

Şirketin 10. kuruluş yıldönümüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak: “Tamamen sürdürülebilirlik konsantrasyonu ile hizmet veren bir danışmanlık şirketi olarak Escarus’un Türk iş dünyasında çok önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Kuruluş aşamamızda sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma alanındaki eşsiz birikimi ile bize güç veren TSKB’nin bu yolculuğa kattığı değer çok büyük. Sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunu; bir strateji, sistem, bilgi ve deneyim işi olarak görüyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılda pek çok farklı sektör ve coğrafyada 100’den fazla kurum için 140’tan fazla proje gerçekleştirdik. Bu süreçte başarıyı tesadüfe bırakmayan ve bize güvenerek hem kurumlarına hem de ülkemize kalıcı değer yaratan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

ESCARUS Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak: “AB Yeşil Mutabakatı gibi gelişmeleri hem reel sektörde hem de finans dünyasında sürdürülebilirlik dönüşümü açısından bir fırsat olarak değerlendiriyoruz”

Dünyada sürdürülebilirlik gündemini etkin şekilde takip ettiklerini ve yayınları ile müşterilerini bu konudaki gelişmeler hakkında bilgilendirdiklerini belirten Kavak, sözlerine şöyle devam etti: “Son dönemdeki en önemli gelişmelerin başında hiç şüphesiz AB’nin ilan ettiği Yeşil Mutabakat geliyor. Bir kalkınma stratejisi olarak kurgulanan bu yaklaşımın dünyanın diğer gelişmiş coğrafyalarına da ilham vermesini bekliyoruz. Gerek Avrupa’ya yakın konumu gerekse güçlü ticari ilişkileri nedeniyle Türkiye’nin Avrupa’dan esen bu dönüşüm rüzgarından etkilenmesi kaçınılmaz görünüyor. Diğer yandan, bunu hem reel sektörde hem de finans dünyasında sürdürülebilirlik dönüşümü açısından bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Yaklaşık bir senedir küresel ticari ilişkileri, üretim biçimlerini, tüketim kalıplarını ve araçlarını etkileyen Covid-19 salgınının da sürdürülebilir seçeneklerin daha fazla dikkate alınması yönünde bir bilinçlenmeyi tetiklediğini net olarak görüyoruz.”

Türk iş dünyasının sürdürülebilirlik alanındaki yaklaşımını da değerlendiren Kavak: “Son 10 yılda sanayi ve enerji şirketlerinin çevre odaklı projelerine yoğun katkı sağladık. Diğer yandan, finans sektöründe çok sayıda proje gerçekleştirdik. Kamunun da özellikle merkezi devlet kurumları aracılığıyla sürdürülebilirlik alanına gittikçe artan oranda ilgi gösterdiğini memnuniyetle izliyoruz. Büyük ve kurumsal şirketlerin küresel gelişmelere ve süratle değişen üretim ve pazarlama dinamiklerine uyum yetkinliği oldukça yüksek. Bununla birlikte, yeryüzünde alışıldık paradigmaların köklü biçimde değiştiğini, üretimde artık yeni yol ve yöntemlerin ön plana çıkacağını gören ama henüz bu yolda bir adım atmamış çok sayıda şirket var. Elbette ki bu yönelimin en önemli boyutu sürdürülebilirlik alanında olacak. Sürdürülebilirliğin göz ardı edildiği bir kalkınma pratiğinin ve buna bağlı pozisyon almanın rekabetçilik açısından yaratacağı dezavantajlar artık çok açık. Dijital devrim, Endüstri 4.0, döngüsel ekonomi, sektörlerde değer zincirinin bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması gibi konuların bu dönüşümün bileşenleri olacağı görülüyor. Sürdürülebilirlik ise, tüm bu alanları yatay kesen kapsayıcı bir kavram ve başlı başına bir değer olarak dönüşümün sürükleyici unsuru olacak” dedi.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine aktif katkı

ESCARUS, sağladığı danışmanlık hizmetleriyle kurumların SKA’ları anlaması ve içselleştirmesi, SKA’larla ilgili kurumsal önceliklerinin belirlenmesi ve iş modellerinin SKA’lar ile entegrasyonu başlıklarında hizmet veriyor.

TSKB’nin 2020 yılında hayata geçirdiği SKA Kredi Modeli kapsamında yer alan özdeğerlendirme aracı da ESCARUS tarafından geliştirildi. Firmaların sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki performansının değerlendirilerek aksiyon planlarının belirlenmesine olanak tanıyan bu model ile firmaların yarattığı olumlu etkiye bağlı olarak finansman maliyetlerinde iyileştirme sağlanıyor.

Fırsat eşitliği ve kadın istihdamını artıran çözümler

TSKB’nin katkılarıyla ESCARUS tarafından geliştirilen “Cinsiyet Eşitliği Ölçme ve Değerlendirme Modeli” yedi farklı konu başlığından oluşuyor. Model, veri toplama, boşluk analizi, eylem planı oluşturma, gelişmeleri izleme, nihai değerlendirme ve sertifikasyon süreçlerini kapsıyor. Bu model ile şirketlerde ve tedarik zincirlerinde fırsat eşitliği uygulamalarının geliştirilmesi ve kadın istihdamına katkı sağlanması yönünde danışmanlık destekleri sunan ESCARUS, Anadolu’nun çeşitli illerinde yaptığı saha araştırmaları ile nokta atışı çözüm önerileri geliştiriyor.

Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikasyonu (CEPS) da gerçekleştiren ESCARUS, öz değerlendirme ile başlayan politika geliştirme ve hedef koyma ile devam eden süreçlerde metodolojik bir yaklaşım sunuyor. “Temel Seviye” ve “İleri Seviye” olmak üzere iki modülü bulunan sertifikasyon sürecine şimdiye kadar 15 farklı sektörden 55’den fazla kuruluş dahil oldu.

Kavak: “Küresel risklere ve fırsatlara karşı paydaşlarımızı bilinçlendirerek somut adımlar için onlara yol gösteriyoruz.”

Doğanın korunması, toplumun güçlendirilmesi, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın sağlanması gayesiyle küresel risklere ve fırsatlara karşı paydaşlarını bilinçlendirmeye ve kurumsal adımlar atılması konusunda onlara yol göstermeye devam ettiklerini belirten Kavak: “TSKB-ESCARUS iş birliğiyle 2012’den beri düzenlediğimiz Sürdürülebilirlik Atölyeleri ile geleceğin karar vericileri olan üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirliğe dair algılarını desteklemeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Her yıl farklı bir üniversitede gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, TSKB ve ESCARUS’tan danışmanlarla bir araya gelerek iklim değişikliği, karbon ekonomisi, çevre gibi konulara odaklı gerçek bir proje üzerinden vaka analizi gerçekleştirme imkânı buluyorlar. Kurumlara verdiğimiz sürdürülebilirlik eğitimlerini de hayatın içinden örneklerle ve saha pratikleriyle besleyerek zenginleştiriyoruz. Şimdiye kadar beyaz ve mavi yakalı 3,470 çalışana sürdürülebilirlik eğitimleri verdik” dedi.