Escarus

Escarus, Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. UEVEP Lansmanında

Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve faydalanıcısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) olan Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın (2024-2030) Hazırlanması Projesi (II. Faz) kapsamında yapılan çalışmaların nihai çıktısını paylaşmak üzere 8 Ocak 2024 tarihinde lansman toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ilk bölümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı kamuoyuna duyurdu. Toplantının çevrim içi olarak düzenlenen ikinci bölümünde ise yaklaşık 2 yıldır projenin yürütülmesinde görev alan Escarus adına Dr. Kubilay Kavak, projenin birinci ve ikinci fazında yapılan çalışmaları özetleyerek kurum görüşlerinin belgeye katkısını vurguladı.

Paylaşım TarihiOcak 8, 2024