Escarus

Escarus, IC Holding Karbon Çalıştayı’na Katıldı

Dr. Kubilay Kavak, İklim Teknolojilerine Giriş konulu interaktif sunumunda “Teknoloji, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen azaltım ve uyum çalışmaları için insanlığın elindeki en önemli araçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple özel sektörün de bu dönüşüm sürecinde iklim teknolojilerini yakından takip etmesi ve hayata geçirmesi rekabet avantajı açısından kritik bir unsur” dedi.

Paylaşım TarihiŞubat 20, 2024

IC Holding, “Gelişimin Etkisi” sürdürülebilirlik stratejisi ve odaklandığı SKA 13 İklim Eylemi amacından hareketle, 2030 – 2053 karbon azaltım hedeîerini belirlemek üzere Karbon Çalıştayı düzenledi. Faaliyet gösterdiği inşaat, turizm, enerji, sanayi ve altyapı sektörlerinde görev yapan farklı disiplinlerden yöneticilerin katıldığı çalıştay sonucunda konuyla ilgili kararlı adımlar atacak aksiyon planları belirlendi.IC Holding, Gelişimin Etkisi sürdürülebilirlik stratejisi ışığında iklim krizi ile mücadele için gerçekleştirdiği çalışmaları, somut hedeîer vererek bir adım öteye taşımak üzere Karbon Çalıştayı düzenledi.IC Holding CEO’su Murad Bayar ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulkadir Bektaş’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği çalıştaya; İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğu ve Escarus CEO’su Dr. Kubilay Kavak sunumları ile katıldı.

Açılış konuşmasında, çalıştayın SKA 13 İklim Eylemi amacı doğrultusunda yürütülen çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyen IC Holding CEO’su Murad Bayar, “Yayımladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzda paydaşlarımıza verdiğimiz hedeften hareketle, sürdürülebilirlik raporumuza konu olan 14 şirket ve 2 projemiz için Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon hesaplarını 2023 yılı içerisinde tamamlayarak genel durumumuzu ortaya koyduk. Gelişimin Etkisi sürdürülebilirlik stratejimiz ışığında iklim krizi ile mücadele için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, somut hedeîer vererek bir adım öteye taşımak, bu konudaki kararlı duruşumuzu açıkça ifade etmek üzere Karbon Çalıştayımızı planladık. Bu çalıştayın sonunda belirlenecek somut hedeîer son derece önemli. Ülkemizin geliştirdiği etkin politikaları da takip ederek yeşil dönüşümü başarıyla gerçekleştirmek üzere bizlere yol gösterecek” dedi.

İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulkadir Bektaş ise gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Ulusal Emisyon Ticaret Sistemini esas alacak şekilde ülkemizdeki karbon íyatlandırma politikalarına ilişkin yapılan planlamaları ve faaliyetleri, Emisyon Ticaret Sistemi işleyişi ile tasarımını, İklim Kanunu’nu ve mevcut durumu anlattı. Bektaş, Emisyon Ticaret Sistemi kapsamı, piyasa tasarımı, gözetim süreçleri gibi İklim Kanunu’nun alt yapısını oluşturacak mevzuat çalışmalarının ilgili paydaş kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği halinde tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Sürdürülebilirlik Yönetimi:5N1K konulu sunumunda, “Sürdürülebilirlik Yönetimi bir risk, bir fırsat, marka ve itibar yönetimi ama her şeyden önce istihdam, sermaye ve yeşil ínansmana erişim ayrıcalığı demek. Kuruluş içinde bir sürdürülebilirlik yönetim dili olmalı. Her bir tesisinizde, ürününüzde, griden beyaza bütün yakalarda işi öğrenmelisiniz.Hedeîerinizi gerçekçi, makul, teknik ve yapılabilir seçmelisiniz” dedi.

Escarus CEO’su Kubilay Kavak, İklim Teknolojilerine Giriş konulu interaktif sunumunda “Teknoloji, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen azaltım ve uyum çalışmaları için insanlığın elindeki en önemli araçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple özel sektörün de bu dönüşüm sürecinde iklim teknolojilerini yakından takip etmesi ve hayata geçirmesi rekabet avantajı açısından kritik bir unsur” dedi.

Beş sektör ve farklı prensiplerden yöneticiler çalıştay için bir araya geldi

2053 Net Zero yolculuğunda IC Holding ve Grup Şirketlerinin karbon azaltım hedeîerini belirlemek üzere gerçekleştirilen çalıştaya faaliyet gösterilen inşaat, turizm, enerji, sanayi ve altyapı sektörlerinde görev yapan farklı disiplinlerden yöneticiler katılırken, çalıştay sonucunda konuyla ilgili kararlı adımlar atacak aksiyon planları belirlendi.

Sürdürülebilirliği bir kurum kültürü haline getiren IC Holding, odaklandığı dört sürdürülebilir kalkınma amacı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı ile İklim Eylemi özelinde 2024’te de proje üretmeye, plastikle mücadele etmeye, döngüsel ekonomiyi destekleyecek faaliyetler geliştirmeye devam edecek.