Escarus

Escarus, UEVEP Odaklı Enerji Yönetimi ve Finansman Çalıştayında Moderatör

Dünya Bankası’nın desteğiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yürütülen, Escarus ’un da danışman firma olarak yer aldığı “Enerji Verimliliği 2030 Vizyonu, Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın (UEVEP) (2024-2030) Belirlenmesi” projesi kapsamında Enerji Yönetimi ve Finansman Çalıştayı İstanbul’da yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştirildi.

Paylaşım TarihiEylül 1, 2022

Enerji ve finans sektöründe faaliyet gösteren kamu kurumlarının, uluslararası kuruluşların, sektör temsilcilerinin, özel sektör şirketlerinin ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştayda ETKB EVÇED Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli ve Dünya Bankası kıdemli yetkilisi Yasemin Örücü açılış konuşmalarını yaptılar.1. UEVEP’deki ilerlemeler ve UEVEP kapsamındaki finansman mekanizmaları hakkında bilgilerin verildiği çalıştayda Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak enerji verimliliğini destekleyen küresel ve bölgesel trendler ile enerji finansmanında yeni yönelimlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. EYODER Başkanı Onur Ünlü ise yeni enerji finansman modeli olarak enerji performans sözleşmeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.Çalıştayın 2. oturumunda, canlı anketler aracılığıyla finans ve enerji yönetimi odak alanlarında tartışmaya esas bilgiler toplandı, yenilikçi enerji verimliliği finansman mekanizmaları ve enerji yönetimi uygulamaları tartışıldı, 2. UEVEP için eylem önerileri geliştirildi.