Escarus

Escarus, UEVEP Odaklı Tarım Çalıştayında Moderatör

Dünya Bankası’nın desteğiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yürütülen, Escarus’un da danışman firma olarak yer aldığı “Enerji Verimliliği 2030 Vizyonu, Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın (UEVEP) (2024-2030) Belirlenmesi” projesi kapsamında Tarım Çalıştayı yapıldı.

Paylaşım TarihiMayıs 24, 2022

24 Mayıs 2022 tarihinde Konya’da gerçekleşen ve tarım sektöründe çeşitli paydaşların bir araya geldiği çalıştayda, ETKB yetkilileri 1. UEVEP’deki ilerlemeler ve tarım sektörü özelindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Escarus Genel Müdürü Dr. Kavak ise enerji verimliliğini destekleyen küresel ve bölgesel trendlere yönelik bir sunum yaptı. Canlı anketler yoluyla tartışmaya esas bilgilerin toplandığı çalıştayda, yuvarlak masa toplantıları vasıtasıyla 1. UEVEP gelişmeleri tartışıldı ve 2. UEVEP için eylem önerileri geliştirildi.