Escarus

Escarus, UEVEP “Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği Çalıştayı”nda Moderatör

2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlıkları kapsamında “Sanayi Sektörünün Yeşil Dönüşümünde Enerji Verimliliğinin Rolü” odak konulu çalıştay 8 Kasım 2022 tarihinde Adana’da gerçekleştirildi. Çalıştayda sanayi sektörünün yeşil dönüşümünde enerji verimliliğinin rolü, enerji etütleri, destek mekanizmaları, mevzuat, enerji verimli ekipman, kojenerasyon ve ısı pompası, iyi uygulamalar ve muhtemel yenilikçi teknolojiler tartışıldı.

Paylaşım TarihiKasım 8, 2022