Escarus

Escarus’un Yürüttüğü “Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının Teşvik Edilmesi” Projesi

Avrupa Komisyonu İklim Genel Müdürlüğü’nün (DG CLIMA) “AB İklim Diyalogları (EUCDs)” programı çerçevesinde ve Escarus danışmanlığında yürütülen “Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının Teşvik Edilmesi” projesi kapsamında hazırlanan “Tarım Sektöründe Düşük Karbonlu ve İklime Dirençli İyi Uygulamalara İlişkin Envanter Raporu”nun nihai çıktılarının katılımcılara aktarılması ve AB deneyimlerinin paylaşılması amacıyla 5-6 Haziran 2024 tarihlerinde Ankara’da bir etkinlik gerçekleştirildi.

Paylaşım TarihiHaziran 5, 2024

İklim değişikliğine ilişkin tarım politikalarının yanında hem bitkisel hem hayvansal üretime yönelik iyi uygulamaların aktarıldığı etkinliğin ilk gününde tarım politikalarına odaklanıldı. Açılış konuşmalarını Escarus Direktörü H. Dora Üreten, Avrupa Komisyonu İklim Genel Müdürlüğü’nden Fabien Porcher ve AB İklim Diyologları’ndan Gamze Çelikyılmaz’ın yaptığı etkinlikte,  Prof. Dr. İlkay Dellal tarafından bulgular özelinde bir sunum gerçekleştirildi. Türkiye ve AB’nin tarım politikalarına değinilen etkinlikte, güncel tarım politikalarına ilişkin sunumlar Avrupa Komisyonu İklim Genel Müdürlüğü’nden Fabien Porcher ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan tarafından yapıldı. Etkinlikte ayrıca iyi uygulamalar ile başarılı örneklerin değerlendirildiği bir panel gerçekleştirildi. Panelde şu isimler konuşmacı oldu:

 • FAO Türkiye’den Özcan Türkoğlu,
 • UNDP Türkiye’den Arzu Karaarslan Azizoğlu,
 • Greenhouse Gas Management Institute’den Domenico Gaudioso,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü AB ve Yapısal Uyum Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan Burcu Özdemir ve
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan Selda Coşkun.

Etkinliğin ikinci günü, bitkisel üretim ve hayvansal üretim olmak üzere iki farklı konuya odaklı şekilde gerçekleştirildi. Tarım Sektöründe Düşük Karbonlu ve İklime Dirençli İyi Uygulamalara İlişkin Envanter Raporu’nun bitkisel üretim ve hayvansal üretim özelindeki bulgularının Prof. Dr. İlkay Dellal tarafından aktarıldığı etkinlikte, gazeteci/yazar Mine Ataman moderatör olarak görev aldı.

Bitkisel üretim faaliyetleriyle ilgili olarak Avrupa Birliği’nde gerçekleştirilen iyi uygulama örneği CREA’dan Calusia Di Bene, Türkiye’ye ait iyi uygulama örneği Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Ayça Akça Uçkun tarafından katılımcılara aktarıldı. Bitkisel üretimde iyi uygulamaların ele alındığı panelde şu isimler konuşmacı oldu:

 • Ankara Üniversitesi ve WWF Türkiye’de görev yapan Prof. Dr. Ayten Namlı,
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM Toprak ve Su Kaynakları Daire Başkanlığı’ndan Ödül Öztürk,
 • CTR’dan Dilek Erdin Elivar ve
 • Anadolu Meraları’ndan Ecem Asma.

Hayvansal üretimde Avrupa Birliği ve Türkiye’ye ait iyi uygulama örnekleri sırasıyla Habitatistanbul’dan Vacip Kahveci ve CREA’dan Guido Bonati ve Ciro Vasmara tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Hayvansal üretimde iyi uygulamaların ele alındığı panelde şu isimler konuşmacı oldu:

 • Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gürsel Dellal,
 • Yeşil Küre Organik’ten Ahmet Aydın,
 • Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden Güner Arslan,
 • Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği’nden Münevver Kepenek ve
 • Vakıfbank Tarım Bankacılığı Pazarlama ve Satış Koordinasyon Müdürlüğü’nden Volkan Yeniyurt.