Escarus

Geri Dönüşüm Günü 2020: “Daha Verimli Geri Dönüşüm İçin Kaynağında Ayırma”

Paylaşım TarihiMart 18, 2020

Escarus, 18 Mart Geri Dönüşüm Günü’nde büyük rakamlara ulaşan atık miktarına dikkat çekti. Dünya Bankası’nın 2050 yılına kadar atık miktarının %70 artacağı öngörüsünde bulunduğunu vurgulayan Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, “Atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atığın yeniden kullanılması, türüne göre ayrıştırılıp biriktirilmesi, toplanması, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi süreçler bir prosedür çerçevesinde yapılmalıdır” dedi.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için öncü danışmanlık hizmetleri sunan Escarus, 18 Mart Geri Dönüşüm Günü’nde atık yönetimi konusuna dikkat çekti. Dünyada şu an için yıllık üretilen atık miktarının 2 milyar ton, Türkiye için ise yaklaşık 33 milyon ton olduğunu söyleyen Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak “oluşan atıklar ağır bir ekonomik yük, gelecek için bir tehdit, sürdürülebilir kalkınma için önemli bir engel haline gelmiş durumdadır” dedi.

Kubilay Kavak, “Atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atığın yeniden kullanılması, türüne göre ayrıştırılıp biriktirilmesi, toplanması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, bertarafı, bertaraf sonrası izleme ve denetim faaliyetlerinin yapılması yönetmelikte öngörülen prosedürlere göre gerçekleştirilmelidir” dedi.

Atıkların mümkünse hiç oluşturulmaması, oluştuğu takdirde azaltılması ve farklı kullanım amaçlarına göre değerlendirilmesi gerektiğinden bahseden Kavak atıkların farklı amaçlarla kullanıma uygun olmadığı durumlarda ise ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Dünya Bankası tarafından yapılan bir çalışmaya göre atık miktarının 2050 yılına kadar %70 artacağına ve bu atıkların 2,38 milyar ton CO2 salımına neden olacağına dikkat çeken Kavak, atıkların olumsuz etkilerini en aza indirmek için ülkemizde %11,9 olan geri dönüşüm oranını yükseltmek gerektiğini belirtti.

Geri dönüşüm için oluşan atığın kaynağında ayrıştırılmasının büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kavak, “Atık türleri farklı saklama koşullarına sahip olduğu için atıklar ayrı ayrı toplanmalı ve saklanmalıdır. Atık geri dönüşümünün verimliliği artırılmak isteniyorsa atıkların birbirleri ile karışması engellenmelidir. Sıfır Atık ve On Birinci Kalkınma Planı hedeflerinde de belirtildiği gibi atıkların kaynağında ayrıştırılması için farklı kutularda toplama sistemi yaygınlaştırılmalı ve geri dönüşüm konusunda halkın bilinçlenmesi sağlanmalıdır” dedi.

Dr. Kavak şöyle devam etti: “Ülkemizde 2017 yılı itibariyle atıktan kaynaklanan sera gazı emisyonları 17,3 milyon ton CO2 olup bu değer toplam sera gazı emisyonlarının %3’ünü oluşturmaktadır. Atıkların geri dönüştürülmesi iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltımı için büyük önem taşımaktadır.”

Escarus’un ana faaliyet alanları olan operasyonel sürdürülebilirlik, stratejik sürdürülebilirlik ve araştırma, raporlama, eğitim alanlarında Türkiye’de düşük karbonlu kalkınmaya destek verdiğini söyleyen Dr. Kavak, daha temiz bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.